ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ

Η αλλεργία στα υμενόπτερα μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις που μπορεί να φθάσουν μέχρι και το αναφυλακτικό/αλλεργικό shock. Δυστυχώς, αν ο χώρος όπου θα γίνει το τσίμπημα είναι απομακρυσμένος (κατί που κατά κανόνα ισχύει, π.χ. ύπαιθρο) τότε ο κίνδυνος λόγω της μη έγκαιρης αντιμετώπισης είναι μεγάλος.

Η ανοσοθεραπεία στην περίπτωση αυτή είναι εξαιρετικής σημασίας. Σειρά μελετών εδώ και πολλά χρόνια έχει δείξει ότι προστατεύει σε ενδεχόμενο τσίμπημα από επικίνδυνη αντίδραση τουλάχιστον το 85% των ασθενών που την επιλέγουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών δε χρειάζεται να λάβουν οποιαδήποτε αγωγή ή εμφανίζουν μόνο τοπικές αντιδράσεις. Όπως και στην περίπτωση της αναπνευστικής αλλεργίας η ανοσοθεραπεία επιτυγχάνει την τροποποίηση του ανοσοποιητικού προς όφελος του ασθενούς!

Η διάρκεια της ανοσοθεραπείας είναι τουλάχιστον 3 χρόνια για την αλλεργία σε σφήκα και 5 χρόνια για την αλλεργία στη μέλισσα. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, η ανοσοθεραπεία μπορεί να διαρκέσει για πολύ μεγαλύτερο διάστημα, ανάλογα με την ανταπόκριση του ασθενή στη θεραπεία και από τη βαρύτητα των συμπτωμάτων που είχε εκδηλώσει όταν τσιμπήθηκε. Έτσι, η μεγαλύτερη διάρκεια ανοσοθεραπείας φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε ασθενείς που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης σοβαρής αντίδρασης. Υπάρχουν πολλές αναφορές όπου η διάρκεια της ανοσοθεραπείας ξεπερνά ακόμα και τη δεκαετία με πολύ καλά αποτελέσματα, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της ανοσοθεραπείας τόσο μειώνεται ο κίνδυνος υποτροπής μετά τη διακοπή της. Πάντως ο ασθενής φαίνεται ότι είναι προστατευμένος από τους πρώτους μήνες εφαρμογής της. Η ελάχιστη διάρκεια των 3-5 ετών ωστόσο επιβάλλεται ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της προστασίας για πολλά έτη (πάνω από οκτώ σύμφωνα με πολλές μελέτες) μετά τη διακοπή της ανοσοθεραπείας. Η ανοσοθεραπεία στα υμενόπτερα γίνεται μόνο στα ιατρεία καθώς χορηγείται μόνο σε υποδόρια, ενέσιμη δηλαδή, μορφή.

4.2/5 - (4 votes)
Print Friendly, PDF & Email