ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Οι δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας αποσκοπούν στη διάγνωση του άσθματος και την ενδεχόμενη συσχέτισή του με το αλλεργικό υπόστρωμα του ασθενούς.

Η πιο σημαντική από αυτές είναι η σπιρομέτρηση που γίνεται εύκολα και γρήγορα σε οποιοδήποτε πλεόν ιατρείο. Επειδή όμως απαιτεί ένα σημαντικό βαθμό συνεργασίας εκ μέρους του ασθενούς είναι δύσκολο να γίνει σε παιδιά κάτω των 7-8 ετών. Σε αυτήν, ο ασθενής αναπνέει μέσα από ένα κυλινδρικό επιστόμιο και την κατάλληλη στιγμή εκπνέει όσο μπορεί πιο ισχυρά και παρατεταμένα. Σκοπός είναι να καταμετρηθεί η δύναμη εκπνοής που αποτελεί και μέτρο της βατότητας των βρόγχων του. Το άσθμα χαρακτηρίζεται από παροδική στένωσή τους η οποία ποσοτικοποιείται με τη σπιρομέτρηση. Απαραίτητη είναι η τέλεση της σπιρομέτρησης και μετά από τη λήψη βρογχοδιασταλτικού, ώστε να υπολογιστεί η ενδεχόμενη βελτίωση μετά τη λήψη του φαρμάκου – αυτή αποτελεί βασικό κριτήριο διάγνωσης για το άσθμα.

Η σπιρομέτρηση χρησιμοποιείται και μετά από τη χορήγηση στον ασθενή ερεθισμάτων που μπορεί να προκαλέσουν παροδική στένωση των βρόγχων (δοκιμασία μανιτόλης και δοκιμασία μεταχολίνης) ή μετά από έντονη σωματική άσκηση, συνήθως σε διάδρομο ή ποδήλατο (δοκιμασία άσκησης). Σκοπός τους είναι να δειχθεί αν το συγκεκριμένο ερέθισμα ή η άσκηση προκαλούν άσθμα (κάτι που σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο δε γίνεται). Αυτές οι δοκιμασίες σε πολλές περιπτώσεις είναι οι μόνες που αναδεικνύουν το πρόβλημα και επομένως οδηγούν στην ορθή του διάγνωση.

Σε μικρότερες ηλικίες, που δεν συνεργάζονται στην τέλεση της σπιρομέτρησης και στις οποίες η διάγνωση είναι δύσκολο να γίνει, ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η ταλαντοσιμετρία. Πρόκειται για πολύπλοκη τεχνική που μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τη διάγνωση όσο και την παρακολούθηση του άσθματος στα παιδιά. Λόγω όμως του ιδιαίτερα ακριβού εξοπλισμού που χρειάζεται, γίνεται μόνο στα αναπνευστικά εργαστήρια των νοσοκομείων.

Τέλος, μια ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδος που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και αποτελεί ισχυρή ένδειξη αλλεργικού άσθματος, είναι η δοκιμασία εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ). Σε αυτήν ο ασθενής εκπνέει για λίγα δευτερόλεπτα σε κατάλληλη συσκευή, αυτή υπολογίζει την ποσότητα ΝΟ στον εκπνεόμενο αέρα και ο ιατρός, σε συσχέτιση με τις υπόλοιπες εξετάσεις και το ιστορικό, καταλήγει σχετικά με την αλλεργική ή όχι φύση του άσθματος του ασθενούς του.

4.3/5 - (6 votes)
Print Friendly, PDF & Email