ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται “ιδιότροπες” νόσοι και σύνδρομα που προκαλούν  συμπτώματα που μοιάζουν πολύ με τις αλλεργίες χωρίς να εμπλέκεται ο κλασσικός μηχανισμός παραγωγής “αλλεργικών” αντισωμάτων (IgE). Αναπτύσσεται “το σύνδρομο του κινέζικων εστιατορίων“, το κληρονομικό αγγειοοίδημα” και η μαστοκυττάρωση.
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται και η αλλεργία στο latex, μια αμιγώς αλλεργική (IgE) οντότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

1/5 - (1 vote)
Print Friendly, PDF & Email