ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Περίπου το ένα τρίτο των ανθρώπων που έχουν παρουσιάσει αλλεργία σε ένα φάρμακο, αναφέρουν αντίδραση και σε άλλα φάρμακα. Οι ασθενείς αυτοί μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους ασθενείς που παρουσιάζουν αντιδράσεις σε φάρμακα της ίδιας κατηγορίας και σε αυτούς που παρουσιάζουν αλλεργία σε φάρμακα που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες.

Οι ασθενείς της πρώτης κατηγορίας παρουσιάζουν αντιδράσεις σε φάρμακα που παρουσιάζουν επικάλυψη μεταξύ τους. Έτσι, αν ένας ασθενής έχει κάνει αλλεργία σε ένα β-λακταμικό αντιβιοτικό ή σε ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (αντιπυρετικά και αναλγητικά) μπορεί να κάνει αντίδραση σε φάρμακο της ίδιας κατηγορίας, διαφορετικό από το φάρμακο που του είχε προκαλέσει αρχικά αλλεργία. Σε αυτή την περίπτωση οι διαγνωστικές δοκιμασίες και οι δοκιμασίες πρόκλησης είναι βασικές ώστε να δοθούν ασφαλείς εναλλακτικές στον ασθενή.

Ένα ποσοστό ασθενών μπορεί να παρουσιάσει αντίδραση σε φάρμακα που δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους επικάλυψη και δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Πρόκειται συνήθως για ασθενείς που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα και κάνουν χρόνια χρήση φαρμάκων, είτε ταυτόχρονα, είτε διαδοχικά. Και εδώ το ιστορικό και οι διαγνωστικές δοκιμασίες είναι βασικές ώστε να δοθούν στον ασθενή ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις.

5/5 - (1 vote)
Print Friendly, PDF & Email