διαγνωση

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Οι δερματικές δοκιμασίες συνίστανται στην εισαγωγή ελάχιστης ποσότητας από ειδικά εκχυλίσματα στο δέρμα του ασθενούς και η παρακολούθηση της πρόκλησης ενδεχόμενης αντίδρασης. Σε αυτήν την περίπτωση επιβεβαιώνεται ότι ο ασθενής αναγνωρίζει την ουσία που του χορηγήθηκε ως αλλεργιογονική και τότε λέγεται ότι είναι ευαισθητοποιημένος. Προσοχή! Ευαισθητοποιημένος δε σημαίνει και απαραίτητα αλλεργικός. Αυτό κρίνεται από τον Αλλεργιολόγο μετά από συνεκτίμηση πολλών ...

Read More »

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Οι δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας αποσκοπούν στη διάγνωση του άσθματος και την ενδεχόμενη συσχέτισή του με το αλλεργικό υπόστρωμα του ασθενούς. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η σπιρομέτρηση που γίνεται εύκολα και γρήγορα σε οποιοδήποτε πλεόν ιατρείο. Επειδή όμως απαιτεί ένα σημαντικό βαθμό συνεργασίας εκ μέρους του ασθενούς είναι δύσκολο να γίνει σε παιδιά κάτω των 7-8 ετών. Σε αυτήν, ...

Read More »

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο αιματολογικός έλεγχος και οι δερματικές δοκιμασίες είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εξετάσεις. Σχεδόν σε κάθε περίπτωση γίνονται παράλληλα καθώς η μία συμπληρώνει και επιβεβαιώνει την άλλη. Σε κάθε περίπτωση ο Αλλεργιολόγος ζητά έλεγχο για ολική IgE. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για το σύνολο των αντισωμάτων στο αίμα που σχετίζονται με τις αλλεργικές εκδηλώσεις. Ως αυτόνομο αποτέλεσμα δε δίνει ιδιαίτερη ...

Read More »

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Μια πλειάδα μη συμβατικών διαγνωστικών μεθόδων υποστηρίζει ότι μπορεί να διαγνώσει μεγάλο αριθμό ετερογενών παθήσεων. Αυτές οι μέθοδοι είναι μη πιστοποιημένες, χωρίς επιστημονικές βάσεις και χρησιμοποιούνται συχνά από πρακτικούς εναλλακτικών θεραπειών. Επιφανειακά, κάποια από αυτά εμπεριέχουν επιστημονικά ψήγματα τα οποία αναφέρονται προς εντυπωσιασμό του ασθενούς. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν την τέλεσή τους καθώς βασίζονται σε μη αποδεδειγμένες ή και ...

Read More »

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ

Σε πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς, ούτε το ιστορικό ούτε ο ενδελεχής εργαστηριακός έλεγχος αρκούν για να τεθεί διάγνωση. Τότε ο ιατρός καταφεύγει στην ακριβέστερη και «τελεσίδικη» μέθοδο που είναι η δοκιμασία πρόκλησης. Ουσιαστικά, εκθέτει τον ασθενή του στο αλλεργιογόνο που υποθέτει ότι του δημιούργησε πρόβλημα και αξιολογεί την αντίδρασή του σε αυτό. Δοκιμασίες πρόκλησης γίνονται κατά κύριο λόγο στην τροφική αλλεργία ...

Read More »

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στην ιατρική, η λήψη ιστορικού και η κλινική εξέταση από τον ιατρό αποτελούν θεμέλιους λίθους στην προσπάθειά του να αξιολογήσει τα συμπτώματα του ασθενή και να διαμορφώσει ένα διαφοροδιαγνωστικό πλάνο. Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας στην ειδικότητα της Αλλεργιολογίας όπου από το ιστορικό προκύπτουν πολλές σημαντικότατες λεπτομέρειες. Αυτές τις λεπτομέρειες ο ιατρός οφείλει να τις εκμαιεύσει από τον ασθενή, να τις ...

Read More »