Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης ιστοσελίδας-Περιορισμός ευθύνης

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από την Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ) στην οποία ανήκει το www.allergikos.gr (εφεξής “ιστοσελίδα”) και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “χρήστης”.

Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Η επίσκεψη και η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των όρων αυτών.

Η ΕΕΑΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Παρεχόμενες Πληροφορίες

Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας αποτελεί την Επιστημονική Εταιρεία των ιατρών, που εξειδικεύονται στην αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων. Ο ρόλος της είναι ερευνητικός, επιστημονικός και γνωμοδοτικός. Η ιστοσελίδα παρέχει στο χρήστη πληροφορίες για αλλεργικές παθήσεις. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν αποσκοπεί στη διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών. Αντιθέτως, αποτελεί ένα χώρο ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας

H ΕΕΑΚΑ. δεσμεύεται ως προς την ποιότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται μέσω άρθρων στην ιστοσελίδα της www.allergikos.gr ,  υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Η ΕΕΑΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί το περιεχόμενο, της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών.

Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η συνεχής μεταβλητότητα της ιατρικής επιστήμης οδηγεί συχνά σε αντικρουόμενες θέσεις και απόψεις. Η ΕΕΑΚΑ προσπαθεί να διατηρεί τις πληροφορίες επικαιροποιημένες και σε συνάρτηση με τις τρέχουσες διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές θέσεις, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό για όλα τα θέματα που διαπραγματεύεται η ιστοσελίδα. Όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω, η ιστοσελίδα παρέχει μόνο ενημερωτικές πληροφορίες και όχι ιατρικές συμβουλές.

Το www.allergikos.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει cookies για την σωστή λειτουργία του site και των υπηρεσιών που παρέχει. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας τα οποία στέλνονται από τον web server στον web browser (διακομιστή) και χρησιμεύουν στην λήψη πληροφοριών για το πώς και πόσο οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα (στατιστικά στοιχεία). Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν αντλούν πληροφορίες ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη ενώ η λειτουργία τους εξαρτάται πάντα από τις ρυθμίσεις του διακομιστή του χρήστη

Πνευματικά δικαιώματα

Το www.allergikos.gr αποτελεί ιστοσελίδα που ανήκει στην ΕΕΑΚΑ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας,  τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, γενικά όλα τα αρχεία του ως άνω site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΕΑΚΑ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται, η περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για προσωπική ή ακαδημαϊκη/εκπαιδευτική χρήση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε και ευκρινώς να γίνεται μνεία της πηγής του αρχείου, δηλαδή «άρθρο από την ιστοσελίδα www.allergikos.gr» με link παραπομπής. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΕΑΚΑ.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΕΕΑΚΑ προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

NEWSLETTER

Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα newsletters της ιστοσελίδας είναι απαραίτητο να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες της ιστοσελίδας. . Τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ χρησιμοποιείται η πλατφόρμα της google. Σε αυτή τη περίπτωση, όσοι από εσάς συμπληρώσετε εκουσίως το e-mail σας αναλαμβάνετε και την ευθύνη εκχώρησης εξ ιδίας βούλησης προσωπικών σας στοιχείων. Στη συνέχεια, θα σας αποσταλεί ένα επιβεβαιωτικό e-mail στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε. Προαιρετικά ο χρήστης μπορεί να καλείται να καταχωρήσει πρόσθετες πληροφορίες για τις οποίες ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο “Προσωπικά δεδομένα” του παρόντος.

Η ιστοσελίδα δεν πρόκειται να δώσει σε κανένα τρίτο τη λίστα του newsletter. Η διαχείριση και η ΕΑΑΚΑ απαλλάσσονται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που τρίτος ανακτήσει με οποιαδήποτε μέθοδο κακόβουλα το σχετικό υλικό χρησιμοποιώντας παράνομα ή νόμιμα τεχνικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση, εάν θέλετε να διαγραφείτε από το newsletter μπορείτε να το κάνετε μέσω  e-mail

Προσωπικά δεδομένα

Ο δικτυακός αυτός τόπος ζητάει από τα προσωπικά δεδομένα ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), μέσω διάφορων Πλαισίων Επικοινωνίας και μόνο στην περίπτωση που οι χρήστες επιλέγουν να επικοινωνούν με την ιστοσελίδα και να θέτουν προβληματισμούς και ερωτήματα. Επιπλέον στοιχεία που αφορούν στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και διαδραστικών quiz δίνονται αποκλειστικά με υπαιτιότητα του χρήστη που αποφασίζει να συμμετάσχει σε αυτά.

Εκτός από τα ανωτέρω, δεν θα σας ζητηθούν ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο άλλου είδους στοιχεία για την προσωπικότητά σας και άλλου είδους προσωπικά δεδομένα από την ιστοσελίδα μας, εφόσον δεν απευθύνετε ερώτημα προς εμάς. Σε περίπτωση που ζητηθούν επιπλέον στοιχεία, αυτά θα γίνονται μέσω προσωπικής αλληλογραφίας και θα αφορούν αποκλειστικά στην επίλυση του ερωτήματος που θέτει ο χρήστης.

Όταν απευθύνετε ερώτημα ή ζητάτε τη γνώμη μας ή θέτετε προβληματισμό αποδέχεστε πλήρως το γεγονός ότι καταχωρείτε το ονοματεπώνυμό σας και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και συναινείτε ανεπιφύλακτα σε αυτό. Η συναίνεση δίδεται και όταν κάνετε εκουσίως σχολιασμό κάτω από σχετικό άρθρο-γνώμη όπως αυτό δημοσιεύεται στην ως άνω ιστοσελίδα.

Παρά ταύτα, δεδομένα που αποστέλλονται εκουσίως μέσω πλαισίων επικοινωνίας όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ονοματεπώνυμο δεν αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, δεν γίνεται συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, διάθεση αυτών για κανένα σκοπό και από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ειδικότερα αυτό της εμπορικής ανάλυσης/εκμετάλλευσης που κάνουν άλλες ιστοσελίδες και χρησιμοποιούνται μόνον για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επισκεπτών και της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα δεν πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ σε κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα ή να δοθούν σε τρίτους.

Links

Ο ιστότοπος περιέχει σε πολλά σημεία του, δεσμούς (links) προς άλλα Websites επί το πλείστον ιατρικού ενδιαφέροντος, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά

Η ύπαρξη δεσμών με ιστοσελίδες μη ιατρικού ενδιαφέροντος (απλός δεσμός ή με Banner), υφίστανται στα πλαίσια της φιλοξενίας αυτής της σελίδας σε κάποιον πάροχο (web hosting). Ακόμα και για αυτού του είδους τα links ισχύουν όλα τα ανωτέρω .

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων και ο κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών μας από τη χρήση αυτών και των περιεχομένων τους

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το www.allergikos.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά – δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου – δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του

Αποποίηση ευθυνών

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο «Παρεχόμενες υπηρεσίες» τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας www.allergikos.gr είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η σελίδα αυτή δεν παρέχει σε καμία περίπτωση κατ” επάγγελμα ή έμμισθα ιατρικές συμβουλές. Η συμμετοχή των επισκεπτών και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν.

Το περιεχόμενο δεν είναι υποκατάστατο επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής, διάγνωσης ή θεραπείας. Πάντα επιδιώξτε τις συμβουλές του αλλεργιολόγου σας για οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε σχετικά με μια αλλεργία.

Η ΕΕΑΚΑ ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που αγνοήσετε μια επαγγελματική ιατρική συμβουλή, ή διακόψετε μια θεραπεία που ήδη εφαρμόζετε, ή καθυστερήσετε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια εξαιτίας μιας πληροφορίας που διαβάσατε στο www.allergikos.gr.

Στις περιπτώσεις που αναζητάτε μια γνώμη για ένα ιατρικό θέμα και λαμβάνετε απάντηση μέσω e-mail ή μέσω των φορμών επικοινωνίας πρέπει να έχετε πάντα υπ όψιν σας τα εξής:

α) Ότι πρόκειται για μια γενική και σύντομη απάντηση έχοντας καθαρά χαρακτήρα ενημερωτικό, στα πλαίσια μιας συζήτησης και ενός διαλόγου, την έναρξη του οποίου επιχειρήσατε εσείς.

β) Ότι δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο τη σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενούς και δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή. Η σχέση ασθενούς- ιατρού δεν υποκαθίσταται με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα ή στον ιατρό

γ) Ότι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν στο ερώτημά σας αν κρίνουν ότι δεν εμπίπτει στα αντικείμενα που διαπραγματεύεται η ιστοσελίδα ή αν θίγονται πρόσωπα και θεσμοί. Σε περίπτωση που θιγούν πρόσωπα και θεσμοί η διαχείριση της ιστοσελίδας νομιμοποιείται να καταγγείλει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά με κάθε νόμιμο τρόπο.

δ) Η ενημέρωση και οι πληροφορίες που θα συλλέξετε από τις απαντήσεις που θα λάβετε χρησιμοποιούνται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, καθώς αποτελούν απλές γνώμες και σκέψεις, χωρίς ιατρικό χαρακτήρα.

ε) Δεν φέρουμε οιαδήποτε απολύτως ευθύνη από τη χρησιμοποίηση των παρεχομένων εντός των ανωτέρω πλαισίων απαντήσεων – πληροφοριών. Όσοι επισκέπτες προβαίνουν σε ερωτήσεις ιατρικής θεματολογίας αυτομάτως αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω προϋπόθεση – όρο, άνευ άλλης διατύπωσης.

Αποδεχόμενοι τις προϋποθέσεις αυτές μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις και να συμμετάσχετε στον ευρύτερο διάλογο για θέματα που πιθανόν κεντρίζουν το ενδιαφέρουν σας. Τα όποια μηνύματα που σας γνωστοποιούνται είναι απολύτως εμπιστευτικά, αφορούν μόνο το άτομο στο οποίο απευθύνονται και το οποίο ζήτησε τη γνώμη μας. Κανένα μέρος από αυτά δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, παρακαλώ ελάτε σε επαφή αμέσως με τον αποστολέα και διαγράψτε αυτό το μήνυμα και οποιαδήποτε επισύναψη από το σύστημά σας. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεών του απαγορεύονται αυστηρά από το νόμο.

Η αποποίηση ευθυνών που αφορά τα προσωπικά δεδομένα, τους εξωτερικούς δεσμούς (links), τα ενημερωτικά e-mails (newsletters) και την ασφάλεια αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους του παρόντος

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.allergikos.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

Print Friendly, PDF & Email