ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αλλεργικές νόσοι αποτελούν ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε κατά τον τελευταίο αιώνα και παρουσίασε δραματική αύξηση σε λίγες μόνο δεκαετίες. Αυτή η ‘ταχύτητα’ με την οποία εξελίσσεται η αλλεργία σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι αυτό που φταίει μάλλον δεν κρύβεται στα γονίδιά μας, γιατί τόσο ευρείες αλλαγές στο γενετικό υλικό του ανθρώπου δε θα μπορούσαν να συμβούν στη διάρκεια ενός μόνο αιώνα.

Αντίθετα, φαίνεται ότι οι κύριες αιτίες πίσω από το αλλεργικό φαινόμενο βρίσκονται στο περιβάλλον, καθώς αυτό είναι που έχει αλλάξει ριζικά με τη βιομηχανοποίηση, τη συγκέντρωση στα αστικά κέντρα και την γενικότερη αλλαγή στις συνθήκες ζωής.

Ενδεικτικά, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για το πώς σχετίζεται με την αλλεργία ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι παρατηρούμενες κλιματικές αλλαγές, ο γενετικός παράγοντας, αλλά και το stress του σύγχρονου ανθρώπου.

5/5 - (1 vote)
Print Friendly, PDF & Email