Άσθμα και νόσος Parkinson

Μία πολύ μεγάλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο τεύχος του Δεκεμβρίου του επιστημονικού περιοδικού Allergy προτείνει μια σύνδεση μεταξύ των αλλεργικών παθήσεων και της νόσου του Parkinson

Πιο συγκεκριμένα βρέθηκε ότι ασθενείς με άσθμα έχουν 3πλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν ν Parkinson.

Περισσότεροι από 10000 ασθενείς με τη διάγνωση άσθματος και περισσότερα από 40000 άτομα παρόμοιας ηλικίας και φύλου, που χρησίμευσαν ως ομάδα ελέγχου, μελετήθηκαν για μία περίοδο 3 ετών.

Είναι εντυπωσιακό ότι όσο πιο βαρύ ήταν το άσθμα, όσο περισσότερες εξάρσεις και εισαγωγές είχαν οι ασθματικοί ασθενείς, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα είχαν να αναπτύξουν νόσο Parkinson.

Λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Rate this post
Print Friendly, PDF & Email