ακεταμινοφαίνη ή ιμπουπροφαίνη

Ακεταμινοφαίνη ή ιμπουπροφαίνη για τα ασθματικά παιδιά;

Στο παρελθόν κάποιες μελέτες έδειξαν ότι η ακεταμινοφαίνη (παρακεταμόλη) στα ασθματικά παιδιά μπορεί να σχετίζεται με την εμφάνιση ασθματικής παρόξυνσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια αρκετοί γιατροί να συστείνουν πλέον πλήρη αποφυγή της ακεταμινοφαίνης στα παιδιά με άσθμα. Ωστόσο όλες αυτές οι μελέτες ήταν μελέτες παρατήρησης, χωρίς ιδιαίτερη στατιστική και επομένως και κλινική σημασία.
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο NEJM η πρώτη πολυκεντρική, προοπτική διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη στην οποία συμμετείχαν 300 παιδιά ηλικίας 12-59 μηνών με ήπιο, επίμονο άσθμα στα οποία χορηγήθηκε είτε παρακεταμόλη είτε ιμπουπροφαίνη ως αντιπυρετικό ή παυσίπονο, όποτε χρειάστηκε μέσα στο χρονικό διάστημα 48 εβδομάδων.
Ο πρωταρχικός στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η συχνότητα εμφάνισης ασθματικής παρόξυνσης με χρήση κορτικοστεροειδών από το στόμα στη μία και την άλλη ομάδα.
Η μελέτη έδειξε ότι παρά το γεγονός ότι και στις δύο ομάδες χρησιμοποιήθηκαν τα φάρμακα με περίπου την ίδια συχνότητα, δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην εμφάνιση ασθματικών παροξύνσεων. Συγκεκριμένα 49% των παιδιών από την ομάδα της παρακεταμόλης παρουσίασαν τουλάχιστον μια παρόξυνση και 21% τουλάχιστον δύο. Αντίστοιχα, 47% των παιδιών της ομάδας της ιμπουπροφαίνης παρουσίασε τουλάχιστον μια παρόξυνση ενώ 24% τουλάχιστον δύο. Κατ΄αναλογία, οι ημέρες καλού ελέγχου του άσθματος ήταν αντίστοιχες και στις δύο ομάδες.
Παρά τις αδυναμίες και τα προβλήματα που παρουσιάζει η μελέτη μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η χρήση παρακεταμόλης κατ’επίκληση στα παιδιά με ήπιο επίμονο άσθμα δεν σχετίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα ασθματικών παροξύνσεων ή με χειρότερο έλεγχο του άσθματος σε σχέση με την κατ’επίκληση χρήση ιμπουπροφαίνης.

3.7/5 - (4 votes)
Print Friendly, PDF & Email