Αλλεργίες στην εγκυμοσύνη συνδέονται με αυτισμό

Παρά την πληθώρα των ερευνών, το πώς και το γιατί εμφανίζεται o αυτισμός και άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές είναι ακόμα άγνωστo. Υπάρχει μία συνεχής αναζήτηση για τυχόν παράγοντες που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν την εμφάνιση των νοσημάτων αυτών. Μια πολύ πρόσφατη μελέτη επικεντρώνεται στις αλλεργίες της μητέρας.

Υπάρχουν ήδη μελέτες που συσχετίζουν τις αλλεργίες με το σύνδρομο  ελλειμματικής προσοχής (ADHD), αλλά και του αυτισμού. Παρομοίως, είναι γνωστό πως υπάρχει σύνδεση μεταξύ της φλεγμονής και του κινδύνου σχιζοφρένειας, του ADHD και του αυτισμού.

Ωστόσο, αν και αυτές παρόμοιες συσχετίσεις έχουν αναφερθεί, οι κυτταρικοί μηχανισμοί που τους διέπουν δεν είναι γνωστοί: Με ποιο μηχανισμό άραγε οι φλεγμονώδεις και ανοσολογικές αποκρίσεις  επηρεάζουν την γνωστική λειτουργία και την συμπεριφορά ;

Έρευνα, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Neuroscience 2016, προσθέτει ένα άλλο κομμάτι σε αυτό το πολύπλοκο παζλ.Με δεδομένο ότι ο αυτισμός εμφανίζεται τρεις ή τέσσερις αρσενικά από ότι στα θηλυκά οι μελετητές άρχισαν να ερευνούν τη διαφορά αυτή μεταξύ των φύλων σε αρουραίους.

Για τον σκοπό αυτό η ερευνητική ομάδα, ευαισθητοποίησε θηλυκούς αρουραίους στο ασπράδι του αυγού, (την ovalbumin), πριν μείνουν έγκυοι . Μετά από δεκαπέντε μέρες εγκυμοσύνης, χορήγηση αυγού προκάλεσε αλλεργική αντίδραση στους αρουραίους αυτούς.

 

Ανοσολογικές μεταβολές στα νεογνά

Μετά την ευαισθητοποίηση οι ερευνητές σχεδίασαν πειράματα, ώστε να μπορέσουν να διαπιστώσουν εάν η ευαισθητοποίηση αυτή προκαλεί μετρήσιμες αλλαγές στα νεογνά. Αρχικά, μετρήθηκαν τα επίπεδα και οι τύποι των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που συμμετέχουν στην ανάπτυξη εγκεφάλου.

Στη συνέχεια, μετρήθηκαν οι διαφορές συμπεριφοράς στα νεογνά από τη στιγμή που γεννήθηκαν, όπως η ικανότητά τους να μαθαίνουν, η αγχώδης συμπεριφορά καθώς και τα συνολικά επίπεδα της δραστηριότητάς τους.

Τέλος εξετάστηκε η πυκνότητα των δενδριτικών αιχμών στους εγκεφάλους των νεογνών στα σημεία της συναπτικής σύνδεσης μεταξύ των νευρικών κυττάρων στον μετωπιαίο φλοιό. Οι δενδριτικές αιχμές είναι σημαντικές για την κυτταρική επικοινωνία εντός του εγκεφάλου. Μάλιστα σε πολλές γνωστικές διαταραχές έχουν βρεθεί ανωμαλίες στον αριθμό των δενδριτικών αιχμών και στο επίπεδο ωριμότητας τους.

Η ομάδα βρήκε ότι οι αρουραίοι των οποίων οι μητέρες είχαν εκτεθεί σε αλλεργιογόνο είχε μια αύξηση ορισμένων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος στον εγκέφαλο – και συγκεκριμένα των μαστοκυττάρων. Έδειξαν επίσης μείωση σε άλλο τύπο κυττάρου του ανοσοποιητικού – τη  μικρογλοία. Αυτές οι διαφορές ήταν η ίδιες και στα δύο φύλα.

Μια άλλη αξιοσημείωτη αλλαγή παρατηρήθηκε στη συμπεριφορά των . απογόνων των αλλεργικών μητέρων. Συγκεκριμένα τα ποντίκια που γενιούνται από τις αλλεργικές μητέρες είναι υπερκινητικά και παρουσιάζουν λιγότερο αγχώδη συμπεριφορά.  Γενικά, οι νέοι αρουραίοι συμμετάσχουν σε κοινωνικό παιχνίδι και τα αρσενικά έχουν περισσότερο τραχιά και οξύθυμη συμπεριφορά και συνήθως παίζουν πολύ περισσότερο από τα θηλυκά  . Ωστόσο, οι ποντικοί από τις αλλεργικές μητέρες βρέθηκαν να καυγαδίζουν με τους συνομηλίκους τους σημαντικά λιγότερο.

Τα αρσενικά που έχουν γεννηθεί από τις «ευαισθητοποιημενες» μητέρες μοιάζουν  περισσότερο στα θηλυκά από πλευράς  κοινωνικής προσαρμογής.  Η συμπεριφορά τους μοιάζει πολύ με ADHD

Διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης κατά την εξέταση της ψυχικής ευελιξίας των αρουραίων. Εκείνοι που γεννήθηκαν από αλλεργικές μητέρες έπρεπε να παλέψουν περισσότερο, όταν προκλήθηκαν

Οι ερευνητές έκρυβαν Cheerios σε κεραμικά δοχεία και δημιούργησαν ένα δίκτυο μεταβαλλόμενων κανόνων που έπρεπε να ακολουθήσουν τα ποντίκια για να βρουν τα κρυμμένα Cheerios. Με τον τρόπο αυτό ήλεγχαν την ψυχική ευελιξία τους. Μερικές φορές τα δοχεία καλύπτονταν με γυαλόχαρτο, άλλες φορές σε βελούδο. Οι αρουραίοι έπρεπε να είναι προσαρμόσιμοι,  για να ανακαλύψουν το βραβείο.

Όλα τα ποντίκια στην ομάδα με το αλλεργιογόνο, ανεξάρτητα από το φύλο, αγωνίστηκαν πολύ, για να προσαρμοστούν στις διαφορετικές δοκιμές. Ωστόσο, τα αρσενικά της ομάδας αυτής βρέθηκαν να αγωνίζονται περισσότερο από τα θηλυκά.

Οι αρσενικοί αρουραίοι από μητέρες που είχαν εκτεθεί σε οβαλβουμίνη είχαν μια μείωση σε αριθμό των δενδριτικών αιχμών, ενώ τα θηλυκά από την ίδια ομάδα είχαν αύξηση.

Το παραπάνω αποτελεί απόδειξη ότι η προγεννητική έκθεση σε αλλεργιογόνα μεταβάλλει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη λειτουργία του και ότι θα μπορούσε να είναι ένας σημαντικός  παράγοντας για την ανάπτυξη  νευροαναπτυξιακών διαταραχών.

Φυσικά, περαιτέρω μελέτες απαιτούνται ώστε να επαληθεύσουν ή και να συμπληρώσουν τα ευρήματα αυτά. Η σύνδεση μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος και των γνωστικών ελλείμμάτων  φαίνεται ότι είναι ισχυρή. Η επόμενη επιστημονική πρόκληση θα είναι η μετατροπή αυτής της γνώσης σε θεραπεία και πρόληψη.

Πηγή:

News release: Allergies during pregnancy contribute to changes in the brains of rat offspring 16/11/2016

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-11/osu-adp111216.php 

Rate this post
Print Friendly, PDF & Email