Ανακαλύφθηκαν νέα γονίδια για τις αλλεργίες και το άσθμα

Επιστήμονες ανακάλυψαν περισσότερα από 30 γονίδια,  που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη αλλεργιών και άσθματος.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό  περιοδικό nature και πήρε 10 χρόνια περίπου για να συμπληρωθεί. Σε αυτή συμμετείχαν ερευνητές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, Τη Σουηδία και τον Καναδά.  Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την εύρεση νέων θεραπειών, όσο και για τον προσδιορισμό των ασθενών εκείνων που θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από τις θεραπείες που χρησιμοποιούμε σήμερα.

Οι ερευνητές αποφάσισαν να μελετήσουν τις επιγενετικές μεταβολές, τις αλλαγές δηλαδή που επηρεάζουν την ενεργότητα των γονιδίων παρά τις μεταβολές που επηρεάζουν τον ίδιο το γενετικό κώδικα. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στα γονίδια που συνδέονται με τις αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούνται μέσω της ανοσοσφαιρίνης Έψιλον (IgE).

Οι ερευνητές αποφάσισαν να μελετήσουν τις επιγενετικές μεταβολές, τις αλλαγές δηλαδή που επηρεάζουν την ενεργότητα των γονιδίων παρά τις μεταβολές που επηρεάζουν τον ίδιο το γενετικό κώδικα

Οι ερευνητές αποφάσισαν να μελετήσουν τις επιγενετικές μεταβολές, τις αλλαγές δηλαδή που επηρεάζουν την ενεργότητα των γονιδίων παρά τις μεταβολές που επηρεάζουν τον ίδιο το γενετικό κώδικα

Η πρωτοποριακή αυτή επιγενετική προσέγγιση, προσέφερε στους ερευνητές πρόσθετα πλεονεκτήματα, σε σχέση με τις παραδοσιακές γενετικές μεθόδους. Αποδεικνύεται ότι το πιο σημαντικό,δεν είναι η αλληλουχία των βάσεων στην αλυσίδα του DNA αλλά μικροαλλαγές στην επιφάνεια των μορίων. Αυτές οι μεταβολές ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο τα γονίδια διαβάζονται απο το κύτταρο. Πιο συγκεκριμένα το επίπεδο της μεθυλίωσης του DNA καθορίζει την ενεργότητα η όχι ορισμένων γονιδίων.

Τα περισσότερα από τα γονίδια που μελετήθηκαν, συσχετίζονται με την IgE).Είναι γνωστός ο σημαντικός ρόλος που παίζει η IgE στις αλλεργικές αντιδράσεις, αλλά δεν είναι πολύ γνωστός ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται η έκφραση της. Το άσθμα, η αλλεργική ρινίτιδα, και ατοπική δερματίτιδα είναι IgE μεσολαβούμενες νόσοι. Θεραπείες που στοχεύουν εναντίον της IgE έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικές στην θεραπεία αλλεργικού άσθματος. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Λευκά αιμοσφαίρια από ένα σύνολο 355 συμμετεχόντων με άσθμα αναλύθηκαν. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα της μεθυλίωσης- μια διαδικασία κατά την οποία τα γονίδια γίνονται ανενεργά μέσω της προσθήκης μορίων μεθυλίου στο DNA τους-, σχετιζόταν με τα επίπεδα της IgE στον όρο .

Πολύ ισχυρές συσχετίσεις διαπιστώθηκαν ανάμεσα στην ΙgE. και τα χαμηλά επίπεδα μεθυλίωσης σε τριαντατέσσερα γονίδια. Τα γονίδια αυτά είναι πολύ περισσότερο ενεργά σε ανθρώπους με άσθμα, οδηγώντας την παραγωγή όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων IgE

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και σε υγιείς εθελοντές από την Ουαλία με ψηλά ή χαμηλά επίπεδα IgE στον όρο τους, καθώς και σε άλλους 160 συμμετέχοντες από το Κεμπέκ του Καναδά που είχαν διαγνωσμένο άσθμα.

Για πρώτη φορά ανακαλύφθηκαν γονίδια, τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες, που συσχετίζονται με ένα ειδικό τύπο λευκοκυττάρων, τα ηωσινόφιλα. Τα ηωσινόφιλα είναι γνωστό ότι είναι υπεύθυνα για την φλεγμονή των αεραγωγών στο άσθμα.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν, ότι τα γονίδια αυτά ενεργοποιούν τα ηωσινόφιλα, τα οποία οδηγούν στην βρογχική υπέραπαντητικότητά και κατ’ επέκταση, στα συμπτώματα του άσθματος.

Η ανακάλυψη νέων δρόμων ενεργοποίησης των ηωσινοφίλων μπορεί να οδηγήσει στον ακριβή προσδιορισμό εκείνων των ασθενών, που θα απαντήσουν σε θεραπείες που στρέφονται εναντίον των ηωσινοφίλων Προς το παρόν, οι υπάρχουσες αυτές θεραπείες είναι πολύ ακριβές και φαίνεται να λειτουργούν μόνο σε μια υποκατηγορία ασθενών με ηωσινοφιλικό άσθμα.

Περισσότερα για τη μελέτη αυτή μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Rate this post
Print Friendly, PDF & Email