Ανεπιθύμητες εμπειρίες της παιδικής ηλικίας αυξάνουν τον κίνδυνο άσθματος

Περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή κατάχρησης ναρκωτικών – θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης άσθματος σε άτομα εκτεθειμένα σε τέτοιες εμπειρίες ως παιδιά. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Annals of Allergy, Asthma and Immunology.

Περίπου 7,1 εκατομμύρια παιδιά στις ΗΠΑ έχουν άσθμα, καθιστώντας την μία από τις πιο κοινές χρόνιες ασθένειες της παιδικής ηλικίας. Το άσθμα είναι επίσης η τρίτη κύρια αιτία νοσοκομειακής περίθαλψης μεταξύ των παιδιών ηλικίας 15 ετών και κάτω. Η έκθεση σε ορισμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες – (πχ  καπνός τσιγάρου ή ατμοσφαιρική ρύπανση), οι λοιμώξεις του αναπνευστικού κατά τη βρεφική ηλικία και ορισμένα κληρονομικά χαρακτηριστικά είναι γνωστό ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη άσθματος. Παρόλα αυτά οι βαθύτερες γενεσιουργές αιτίες του νοσήματος παραμένουν άγνωστες .

Σε μία πολύ πρόσφατη μελέτη, εξετάζεται η πιθανότητα, αν δυσμενείς εμπειρίες της παιδικής ηλικίας συσχετίζονται με τον κίνδυνο άσθματος.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε στοιχεία 92.000 παιδιών ηλικίας κάτω των 17 ετών .

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι γονείς ερωτήθηκαν πόσο συχνά το παιδί τους είχε εκτεθεί σε τυχόν αρνητικές εμπειρίες. Σε αυτές συμπεριλήφθηκαν η κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοόλ, η ενδοοικογενειακή βία στο σπίτι, τα διαζύγια, η συμβίωση με πρώην κατάδικο, θάνατος μέλους της οικογένειας ή συμβίωση με κάποιον που είναι ψυχικά ασθενής.

Επιπλέον οι γονείς ερωτήθηκαν σχετικά με την έκθεση του παιδιού τους στον καπνό του τσιγάρου, αν η οικογένεια αισθάνονταν ασφαλής στη γειτονιά τους και αν το παιδί τους είχε διαγνωστεί με άσθμα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 17% των παιδιών είχε βιώσει τουλάχιστον μια δυσμενή εμπειρία, το 3,8% είχε εκτεθεί σε τρεις αρνητικές εμπειρίες, ενώ το 0,93% είχε δει τουλάχιστον πέντε κατά την παιδική ηλικία. Η συμβίωση με έναν γονέα που ήταν διαζευγμένος ή σε διάσταση ήταν πιο συχνή ανεπιθύμητη εμπειρία στην οποία εκτεθεί τα παιδιά της μελέτης

117trauma

Τα παιδιά που είχαν βιώσει μια δυσμενή εμπειρία – όπως η ενδοοικογενειακή βία – είχαν 28% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άσθμα.

 

Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που βίωσαν μια δυσμενή εμπειρία στην παιδική ηλικία, είχαν 28% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άσθμα σε σχέση με τα παιδιά που δεν είχαν καμία δυσμενή εμπειρία.

Ασθμα διαγνώστηκε στο 12% των παιδιών που δεν είχαν αρνητικές εμπειρίες, ενώ το 25% εκείνων που είχαν πέντε ή περισσότερες διαγνώστηκαν ως ασθματικά.
Τα δεδομένα έδειξαν όσο περισσότερες είναι οι δυσμενείς εμπειρίες που βιώνει ένα παιδί, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αναπτύξει άσθμα.

Περισσότερα για τη μελέτη αυτή μπορείτε να διαβάσετε εδώ:
Association between adverse childhood experiences in the home and pediatric asthma,

Rate this post
Print Friendly, PDF & Email