Ατοπική δερματίτιδα: πότε θα την ξεπεράσει;

Αυτή είναι ίσως είναι μια από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που κάνουν οι γονείς ενός παιδιού με  ατοπική δερματίτιδα.

Η Α.Δ. είναι ένα χρόνιο φλεγμονώδες δερματικό νόσημα και η κλινική του πορεία μπορεί να ποικίλει στους ασθενείς. Τις περισσότερες φορές η ατοπική δερματίτιδα υποχωρεί πριν την εφηβεία. Μπορούμε όμως να προβλέψουμε σε ποια παιδιά δε θα υποχωρήσει; Υπάρχουν κάποια κλινικά χαρακτηριστικά που να σχετίζονται με την εμμένουσα Α.Δ.;

Σε αυτά τα ερωτήματα προσπάθησε να απαντήσει μια πρόσφατη μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο   Journal of the American Academy of Dermatology. Στη ανάλυση αυτή συμπεριλήφθηκαν 45 μελέτες για έναν συνολικό αριθμό 110.651 ασθενών από 15 διαφορετικές χώρες. Συνολικά, το 80% των παιδιών ξεπέρασε την Α.Δ. μέχρι την ηλικία των 8 ετών. Είκοσι χρόνια μετά την αρχική διάγνωση, λιγότερο από 5% των παιδιών είχε εμμένουσα Α.Δ. (mean ± SE: 6.1 ± 0.02 years). Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση η βαρύτητα της Α.Δ. κατά την αρχική διάγνωση, και η επιμονή των συμπτωμάτων για πολλά χρόνια αυξάνουν την πιθανότητα εμμένουσας Α.Δ.. Συγκεκριμένα, από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι τα παιδιά που είχαν Α.Δ. για περισσότερα από 10 έτη, (8.3 ± 0.08 έτη) είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα επιμονής των συμπτωμάτων μετά την ενηλικίωση σε σχέση με τα παιδιά που είχαν Α.Δ. μόνο για 3 χρόνια (3.2 ± 0.02 years) ή 5 χρόνια (6.8 ± 0.06 years). Επίσης, τα παιδιά που εμφάνισαν Α.Δ. στα πρώτα 2 χρόνια ζωής είχαν περισσότερες πιθανότητες να την ξεπεράσουν στην παιδική ηλικία σε σχέση με τα παιδιά που την εμφάνισαν αργότερα (P < .0001). Η διάγνωση από γιατρό και όχι από τους γονείς και το γυναικείο φύλο ήταν επίσης παράγοντες που σχετίζονται με την εμμένουσα Α.Δ. (P ≤ .0006). Είναι αξιοσημείωτο ότι η ευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα δεν ήταν παράγοντας κινδύνου επιμονής των συμπτωμάτων (P = .90).

«Μόνο ένα στα πέντε παιδιά με Α.Δ. θα έχουν συμπτώματα μετά την ηλικία των 8 ετών», γράφουν οι ερευνητές. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι κλινικοί παράγοντες όπως η έναρξη σε μεγαλύτερη ηλικία, η σοβαρότερη κλινική εικόνα κατά τη διάγνωση και η μεγαλύτερη διάρκεια συμπτωμάτων, που υποδεικνύουν ότι κάποιο παιδί έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μην ξεπεράσει την ατοπική δερματίτιδα πριν την εφηβεία ή και μετά την ενηλικίωση.

 

3/5 - (2 votes)
Print Friendly, PDF & Email