Γιατί επιτυγχάνει η υπερταχεία απευαισθητοποίηση?

Οι αλλεργιολόγοι χρησιμοποιούν συχνά την απευαισθητοποίηση προκειμένου να χορηγήσουν φάρμακα (ή άλλα αλλεργιογόνα) στα οποία οι ασθενείς παρουσιάζουν αναφυλακτικές αλλεργικές αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις αυτές είναι συνήθως απειλητικές για τη ζωή αλλά η λήψη του φαρμάκου (που είναι επιβεβλημένη για τη θεραπεία μιας νόσου) μπορεί να γίνει μέσω της διαδικασίας της απευαισθητοποίησης.

Πρόσφατα μια ερευνητική ομάδα, χρησιμοποιώντας ποντίκια, περιέγραψε τις κυτταρικές διεργασίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της «υπερταχείας απευαισθητοποίησης». Κατά τη διαδικασία αυτή  χορηγούνται πολύ μικρές δόσεις αλλεργιογόνων (όπως δηλητηρίων υμενοπτέρων, φαρμάκων κα) σε προοδευτικά αυξανόμενες. Η διάρκεια της διαδικασίας, σε αντίθεση με τη συμβατική απευαισθητοποίηση, είναι πολύ σύντομη αλλά εξίσου αποτελεσματική και ασφαλής.

Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της απευαισθητοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες και καλύτερες θεραπείες σχετικά με τις αλλεργικές παθήσεις

Οι ερευνητές χρησιμοποιώντας μια σειρά από πειράματα κατάφεραν να καταγράψουν τα κυτταρικά γεγονότα που συμβαίνουν στη διάρκεια μιας ταχείας απευαισθητοποίησης

Η έκθεση ενός ατόμου σε ένα αλλεργιογόνο, προκαλεί την παραγωγή IgE αντισωμάτων για το συγκεκριμένο αλλεργιογόνο (φάση ευαισθητοποίησης). Τα αντισώματα αυτά συσσωρεύονται, «κάθονται» πάνω σε ειδικούς υποδοχείς στην επιφάνεια  των μαστοκυττάρων. . Στη συνέχεια, η επανέκθεση στο ίδιο αλλεργιογόνο «γεφυρώνει» δύο διαδοχικούς υποδοχείς  Έτσι ξεκινάει ένα σήμα που αποσταθεροποιεί τα μαστοκύτταρα, προκαλεί την μετακίνηση και έκκριση κοκκίων τα οποία περιέχουν φλεγμονώδεις μεσολαβητές. Η αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων είναι υπεύθυνη για τα αλλεργικά συμπτώματα που μερικές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνες για τη ζωή αναφυλακτικές αντιδράσεις.

Η υπερταχεία απευαισθητοποίηση , λόγω της επαναλαμβανόμενης έκθεσης σε ένα αλλεργιογόνο καταφέρνει να αποτρέψει την αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων, μέσω άγνωστων μέχρι τώρα διεργασιών.

Desensitisation 160926221440_1_900x600 Υπερταχεία απευαισθητοποίηση

Σχηματική αναπαράσταση του μηχανισμού υπερταχείας απευαισθητοποίησης. Αριστερά βλέπετε τη διάταξη των ινιδίων της ακτίνης σε ένα IgE ευαισθητοποιημένο μαστοκύτταρο το οποίο οδηγείται στην αποκοκκίωση (τα ινίδια είναι στην περιφέρεια). Στη δεξιά πλευρά της εικόνας βλέπετε ένα μαστοκύτταρομετά από ένα σχήμα υπερταχείας απευαισθητοποίησης, όπου τα ινίδια έχουν μετατοπιστεί στο κέντρο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι διεργασίες αυτές σχετίζονται με την διαταραχή της αρχιτεκτονικής του κυταροσκελετού και συγκεκριμένα με τη μετακίνηση των ινιδίων της ακτίνης. που βρίσκονται σε έναν εσωτερικό «φάκελο» του κυττάρου. Όταν το μαστοκύτταρο έρχεται σε επαφή με ένα αλλεργιογόνο, η ακτίνη διασπάται και μετακινείται στο κέντρο του κυττάρου, δημιουργώντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκρηξη των κόκκων.

Στην υπερταχεία απευαισθητοποίηση όταν χορηγούνται πολύ μικρές δόσεις του αλλεργιογόνου  η ακτίνη «παραπλανάται», αποσυναρμολογείται πρόωρα και κινείται  το κέντρο του κυττάρου, αλλά δεν ολοκληρώνει τη νέα τοποθέτησή της, όπως θα έκανε σε μια «φυσιολογική» αλλεργική αντίδραση. Η κακή αυτή τοποθέτηση της ακτίνης , δεν μπορεί να μετακινήσει τα κοκκία προς το εξωτερικό του κυττάρου. Ακόμη και με την επαναλαμβανόμενη και συνεχώς αυξανόμενη έκθεση δεν πραγματοποιείται αλλεργική αντίδραση

Η αποσαφήνιση του μηχανισμού θα δώσει τη δυνατότητα για τη δημιουργία νέων φαρμάκων που πιθανότατα θα έχουν ως στόχο την ακτίνη του κυτταρικού σκελετού.

 

 

Κυτταροσκελετός από ινίδια ακτίνης (πράσινο). Με ι κόκκινο φαίνετα ο πυρήνας

Κυτταροσκελετός από ινίδια ακτίνης (πράσινο). Με κόκκινο φαίνεται ο πυρήνας

 

Πηγή

  1. W.X. Gladys Ang, Alison M. Church, Mike Kulis, Hae Woong Choi, A. Wesley Burks, Soman N. Abraham. Mast cell desensitization inhibits calcium flux and aberrantly remodels actinJournal of Clinical Investigation, 2016; DOI: 10.1172/JCI87492
Rate this post
Print Friendly, PDF & Email