Δημοσιεύθηκαν οι νέες οδηγίες GINA (Global Initiative for Asthma)

GINA 103736 P1 WAD logo 2013Στις 6 Μαΐου, την παγκόσμια ημέρα άσθματος δημοσιεύθηκε από την επιστημονική ομάδα GINA (Global Initiative for Asthma) μια σημαντική αναθεώρηση της παγκόσμιας στρατηγικής για την διαχείριση και την πρόληψη του άσθματος. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική αναθεώρηση αυτών των οδηγιών εδώ και οκτώ χρόνια, έστω κι αν από το 1993 που εκδόθηκαν οι παραπάνω οδηγίες, κάθε χρόνο γίνεται μια ανασκόπηση των νεότερων επιστημονικών δεδομένων που προστίθενται στην παλαιότερη γνώση.

Το πρώτο που αλλάζει είναι ο ορισμός που πλέον σαφώς αναφέρει ότι «το άσθμα είναι μια ετερογενής νόσος, συνήθως χαρακτηριζόμενη από χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών. Ορίζεται από ιστορικό αναπνευστικών συμπτωμάτων όπως συριγμός, δυσκολία στην αναπνοή, σφίξιμο στο στήθος και βήχα που μεταβάλλονται στο χρόνο αλλά και σε ένταση, μαζί με μια μεταβλητή απόφραξη των αεραγωγών».

Ο ορισμός λοιπόν μας λέει ότι «το άσθμα χαρακτηρίζεται από συμπτώματα που εμφανίζονται κατά καιρούς με υφέσεις και εξάρσεις, είναι εξαιρετικά ετερογενές, δηλαδή τα συμπτώματα είναι διαφορετικά από ασθενή σε ασθενή, αλλά και μεταβλητά για τον ίδιο τον ασθενή αφού εμφανίζονται και χάνονται με μεγάλες μεταβολές της αναπνευστικής του λειτουργίας».

Για άλλη μια φορά τονίζεται πόσο σημαντικό είναι να τεθεί σωστή διάγνωση στους ασθενείς με άσθμα, για να αποφύγουμε την υποθεραπεία αλλά και την υπερθεραπεία και βασική για αυτό είναι η μέτρηση της αναπνευστικής λειτουργίας και κυρίως η σπιρομέτρηση.

Asthma feature imageΗ έκθεση αντικατοπτρίζει την τρέχουσα επιστημονική κατανόηση ότι ο έλεγχος του άσθματος έχει δύο βασικές συνιστώσες: τον έλεγχο των συμπτωμάτων και τον μελλοντικό κίνδυνο.  Ο καλός έλεγχος άσθματος, για τον οποίο είναι βασική η σωστή θεραπεία, συμπεριλαμβάνει:

  • Απουσία συμπτωμάτων άσθματος
  • Απουσία ξυπνημάτων την νύχτα λόγω άσθματος
  • Απουσία ή ελάχιστη χρήση «ανακουφιστικών» φαρμάκων
  • Ικανότητα για φυσιολογική φυσική δραστηριότητα και άσκηση
  • Καθόλου ή σπάνιες κρίσεις άσθματος
  • Χαμηλός κίνδυνος μελλοντικών κρίσεων άσθματος ή άλλων αρνητικών επιπτώσεων λόγω άσθματος.

Το τελευταίο σημείο είναι πολύ σημαντικό γιατί αναφέρεται στο μέλλον του ασθματικού ασθενή και στον κίνδυνο που έχει από την ασθένειά του. Αυτός ο μελλοντικός κίνδυνος  υπολογίζεται ελέγχοντας μια σειρά από παράγοντες ανάμεσα στους οποίους είναι ιστορικό σοβαρών κρίσεων άσθματος, κάπνισμα, και το πόσο τακτικά ένα άτομο παίρνει την θεραπεία για το άσθμα του, όπως αυτή έχει συσταθεί από τον ιατρό του.

Η διαχείριση του άσθματος είναι πάντα σταδιακή, απαιτεί συστηματική παρακολούθηση του ασθματικού ασθενή στον χρόνο και το σημείο αυτό τονίζεται και σε αυτές τις νέες οδηγίες. Δίνονται όμως σαφείς συμβουλές για την πολύ μεγάλη σημασία που έχει η σωστή χρήση αλλά και η εξατομικευμένη συνταγογράφηση των διαφόρων συσκευών εισπνεομένων φαρμάκων από τον ασθενή αλλά και η συμμόρφωση του ασθενή στην θεραπεία που ο ιατρός του ορίζει. Πολύ συχνά η τήρηση αυτών των δύο απλών κανόνων αποφεύγει την αύξηση της θεραπείας.

Τέλος σχεδιάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη φροντίδα των  ασθενών με επιδείνωση άσθματος και εξάρσεις. Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να έχουν ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες σύμφωνα με ένα γραπτό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των επεισοδίων αυτών, πέρα από τις γραπτές οδηγίες για την θεραπεία τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ.

5/5 - (4 votes)
Print Friendly, PDF & Email