Είμαστε κοντά στο πρώτο εμβόλιο για την τροφική αλλεργία;

Στο κέντρο Plant Biotechnology and Genomics (UPM-INIA) διενεργήθηκε μία μελέτη με επικεφαλής τον  Araceli Díaz Perales για την τροφική αλλεργία στο ροδάκινο. Η αλλεργία στο ροδάκινο είναι η συχνότερη τροφική αλλεργία στην περιοχή της Μεσογείου και το μείζων αλλεργιογόνο που είναι υπεύθυνο είναι το Pru p 3. Για τις ανάγκες της μελέτης δημιουργήθηκαν 3 υποαλλεργιογονικά μόρια του Pru p 3 .

Μέχρι σήμερα , η θεραπεία της τροφικής αλλεργίας  συνίσταται στην αποφυγή του υπεύθυνου τροφίμου  ( φρέσκο και επεξεργασμένο).

Η ανοσοθεραπεία αποτελεί την μόνη αιτιολογική θεραπεία για τις αλλεργίες αλλά μέχρι πρόσφατα περιοριζόταν στην αντιμετώπιση της αναπνευστικής αλλεργίας . Παλαιότερα, είχαν γίνει προσπάθειες για ανοσοθεραπεία στην τροφική αλλεργία αλλά είχαν  πολύ σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (σοβαρές  αναφυλακτικές αντιδράσεις) ,  και   έτσι η προσπάθεια αυτή εγκαταλείφθηκε.  Με βάση αυτό , ένα υποαλλεργιογονικό μόριο ( που διατηρεί την ικανότητα να αλληλεπιδρά με το ανοσοποιητικό αλλά δεν προκαλεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες)   θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην ανοσοθεραπεία για την τροφική αλλεργία.

Στην παρούσα μελέτη καθορίστηκαν οι περιοχές του μορίου  Pru p 3 που υπεύθυνες για τις αντιδράσεις και δημιουργήθηκαν 3 υποαλλεργιογονικά μόρια του Pru p 3 με τη βοήθεια της γενετικής.

Αν και το πρώτο μόριο (Pru p 3.01) είχε περίπου την ίδια αλλεργιογονικότητα με το φυσικό , τα άλλα 2  (Pru p 3.02, Pru p 3.03) είχαν πολύ ελαττωμένη αλλεργιογονικότητα , διατηρώντας την ανοσογονικότητά τους ( την ικανότητα αλληλεπίδρασής τους με το ανοσοποιητικό) σε in vitro δοκιμές.

Συνεπώς, τα μόρια αυτά θα μπορούσαν να είναι ιδανικοί υποψήφιοι για τη χρήση τους σε εμβόλιο ειδικής ανοσοθεραπείας έναντι της αλλεργίας στο ροδάκινο.

Αυτή η μελέτη θέτει πιθανά τη βάση για έναρξη χρήσης παρόμοιων μορίων σε εμβόλια ανοσοθεραπείας για την τροφική αλλεργία. Θα πρέπει βέβαια να γίνουν περισσότερες  κλινικές  μελέτες  για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα τέτοιων μορίων .

Περισσότερα για την παρούσα μελέτη μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

5/5 - (2 votes)
Print Friendly, PDF & Email