Ελληνική Εταιρεία Κληρονομικού Αγγειοοιδήματος. Ιστοσελίδα ασθενών που πάσχουν από κληρονομικό αγγειοοίδημα.

Δημιουργήθηκε μια νέα και πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα ασθενών με κληρονομικό αγγειοοίδημα. Οπως αναφέρουν οι διαχειριστές της ιστοσελίδας “Είμαστε μια ομάδα υποστήριξης ασθενών που πάσχουν από Κληρονομικό & Επίκτητο Αγγειοοίδημα και σκοπός μας είναι να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για την νόσο, τόσο μεταξύ των ασθενών και των οικογενειών τους, αλλά και στον ιατρικό κόσμο και το ευρύ κοινό , προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την βελτίωση της ζωής των ασθενών στην Ελλάδα και την Κύπρο”.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο link:  http://haei.org/greece/

 

Rate this post
Print Friendly, PDF & Email