Η αύξηση της τροφική αλλεργίας δεν συμβαδίζει με την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε τροφικά αλλεργιογόνα

Είναι καθολική η αίσθηση ότι η συχνότητα των αλλεργιών αυξάνει συνεχώς στις ανεπτυγμένες χώρες όπως μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Σε μια προσπάθεια να ανακαλύψουν γιατί τα ποσοστά της παιδικής  τροφικής αλλεργίας αυξάνονται συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες, ερευνητές συνέκριναν δείγματα αίματος παιδιών που ελήφθησαν 20 – 30 χρόνια πριν ,  με δείγματα αίματος που ελήφθησαν 10 χρόνια πριν. Το αποτέλεσμα ήταν μια έκπληξη, καθώς δεν επιβεβαιώθηκε καμία αύξηση της ευαισθητοποίησης στις τροφές που μελετήθηκαν.Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι, είτε σήμερα οι γονείς και οι ιατροί μπορούν και αναγνωρίζουν καλύτερα τις τροφικές αλλεργίες ή ότι η συσχέτιση  μεταξύ των αιματολογικών δεικτών αλλεργίας και των συμπτωμάτων τροφικής αλλεργίας έχει αλλάξει.Η μελέτη, με επικεφαλής τον Πανεπιστήμιο Johns Hopkins School of Medicine, στη Βαλτιμόρη, MD, δημοσιεύεται αυτό το μήνα, στο The Journal of Allergy and Clinical Immunology: in Practice

Μελέτες που ξεκινούν από τη δεκαετία του 1990, έχουν δείξει ότι το ποσοστό των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει μία ή περισσότερες τροφικές αλλεργίες έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 50% τα τελευταία χρόνια. Παρότι υπάρχουν πολλές θεωρίες που προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο αυτό δεν έχουμε ικανοποιητική εξήγηση. Σήμερα, θεωρείται ότι περίπου το 5% των παιδιών στις ΗΠΑ παρουσιάζει αλλεργία σε ένα ή περισσότερα τρόφιμα. Τα συνηθέστερα τροφικά αλλεργιογόνα στην παιδική ηλικία είναι το γάλα, το αυγό, , τα σιτηρά, τα φυστίκια, και τα οστρακοειδή. Αναλυτικά για την εξέλιξη και τη θεραπεία της τροφικής αλλεργίας στην παιδική ηλικία μπορείτε να διαβάσετε εδώ

τροφικά αλλεργιογόνα

Οι ερευνητές αναρωτήθηκαν εάν η αύξηση των παιδιών με τροφική αλλεργία συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των του ποσοστού ευαισθητοποίησης στο αίμα.(την ύπαρξη δηλαδή ειδικών IgE αντισωμάτων έναντι των συγκεκριμένων τροφικών αλλεργιογόνων)

Μια αλλεργική αντίδραση συμβαίνει όταν το σώμα έρχεται σε επαφή με μια ουσία – ένα αλλεργιογόνο – το οποίο προκαλεί μία υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος. Το ανοσοποιητικό σύστημα «αναγνωρίζει» το αλλεργιογόνο και παράγει ειδικά αντισώματα που ονομάζονται IgE.. Μάλιστα, δημιουργούνται διαφορετικά IgE αντισώματα για κάθε αλλεργιογόνο.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα αίματος από 8.000 παιδιά ηλικίας 6-19 ετών  Συνέκριναν τις ειδικές IgE σε δείγματα αίματος  που ελήφθησαν κατά την περίοδο 1988-1994 και σε δείγματα που ελήφθησαν την περίοδο 2005-2006.Τα δείγματα που ελήφθησαν κατά την προηγούμενη περίοδο είχαν αποθηκευτεί και αναλύθηκαν εκ των υστέρων ενώ τα δείγματα της τελευταίας περιόδου αναλύθηκαν κατά το χρόνο λήψης τους.

Προς έκπληξή τους, οι ερευνητές δεν βρήκαν καμία αύξηση – μεταξύ των δύο περιόδων – στο ποσοστό των παιδιών που ευαισθητοποιούνται στα φιστίκια, το γάλα ή τα αυγά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γαρίδες στην πραγματικότητα μειώθηκε.

Εάν ο επιπολασμός των τροφικών αλλεργιών αποτελούνταν μόνο από αυτο-αναφορές, τότε θα μπορούσε να υπάρχει μια περίπτωση απλά να έχουν αυξηθεί οι αναφορές τροφικών αλλεργιών. χωρίς στην ουσία να έχουν αυξηθεί πραγματικά. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές μελέτες που αποδεικνύουν όχι μόνο την αύξηση των ποσοστών τροφικής αλλεργίας αλλά και τις επισκέψεις στα επείγοντα.

Θα μπορούσε η αυξημένη ευαισθητοποίηση γονιών και ιατρών σχετικά με τις τροφικές αλλεργίες να είναι η αιτία αυτής της της φαινομενικής αύξησης? Μια πιθανή εξήγηση για τα ευρήματα αυτά , όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, είναι ότι οι γονείς και οι επαγγελματίες της υγείας είναι περισσότερο ενήμεροι για τις τροφικές αλλεργίες σήμερα από ό, τι ήταν πριν από μερικές δεκαετίες. Στο παρελθόν, ίσως οι άνθρωποι απλά απέφευγαν τις τροφές που τους δημιουργούσαν «ενόχληση» χωρίς να αποκαλούν αλλεργία τη συγκεκριμένη κατάσταση. Αντίθετα, σήμερα  πχ, , αν ένα παιδί έχει ένα εξάνθημα ή άλλο σύμπτωμα μετά από κατανάλωση τροφής, υποψιαζόμαστε άμεσα την αλλεργία ως αιτία.

Ωστόσο, οι ερευνητές προσθέτουν και μια άλλη πιθανότητα που εξηγεί αυτό το φαινόμενο. Αν και τα ειδικά αντισώματα IgE έναντι των τροφών είναι απαραίτητα, για να προκληθεί ανοσολογική απάντηση στο τροφικό αλλεργιογόνο, άρα και κλινική αλλεργία πολλοί άνθρωποι με IgE αντισώματα σε ορισμένα τρόφιμα μπορούν να συνεχίζουν να τρώνε τα τρόφιμα αυτά χωρίς να παρουσιάζουν αλλεργικές αντιδράσεις. Πρόκειται για τη μεγάλη διαφοροποίηση που υπάρχει σε όλα τα αλλεργικά νοσήματα μεταξύ αυτού που οι αλλεργιολόγοι ονομάζουν ευαισθητοποίηση σε αντίθεση με αυτό  που ονομάζουν κλινική αλλεργία. Οι εξετάσεις αίματος και τα αλλεργικά τεστ δείχνουν ευαισθητοποίηση, ύπαρξη δηλαδή IgE αντισωμάτων αλλά αυτό δεν ταυτίζεται  με την εκδήλωση των συμπτωμάτων και την κλινική νόσο.

Το ότι δεν υπα΄ρχει καμία αύξηση της ευαισθητοποίησης σε τροφικά αλλεργιογόνα εγείρει το ερώτημα εάν κάτι έχει αλλάξει στη σχέση μεταξύ ευαισθητοποίησης και κλινικής αλλεργίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Για παράδειγμα μια πολύ πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η εισαγωγή φιστικιών στη διατροφή βρεφών εμπόδισε την ανάπτυξη αλλεργίας στο φιστίκι χωρίς να μειώσει την IgE ευαισθητοποίηση στο φιστίκι.

Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας τρόπος, μέχρι σήμερα, να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τους λόγους που ένα άτομο με IgE αντισώματα σε ένα τρόφιμο κάνει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις όταν το καταναλώνει, ενώ ένα άλλο με την ίδια τιμή IgE αντισωμάτων μπορεί να το φάει χωρίς πρόβλημα. Πρόκειται για έναν τομέα που απαιτεί περισσότερη έρευνα.”

Σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα μελέτη η αύξηση της τροφική αλλεργίας δεν συμβαδίζει με την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε τροφικά αλλεργιογόνα. Αν θεωρήσουμε δεδομένα τα αποτελέσματα αυτά τότε θα πρέπει να βρούμε τον ή τους παράγοντες που  κάνουν ένα ευαισθητοποιημένο άτομο να αντιδρά κλινικά στη λήψη μια τροφής και στη συνέχεια να ψάξουμε το λόγο που αυτοί μεταβάλλονται στην πάροδο των ετών.

 

Πηγές

Changes in food-specific IgE over time in the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), Emily C. McGowan et al.,The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, doi:10.1016/j.jaip.2016.01.017, published online 25 April 2016, abstrac

4/5 - (1 vote)
Print Friendly, PDF & Email