παιδικό άσθμα

Η επίδραση της τροφικής αλλεργίας και της ατοπικής δερματίτιδας στην ανάπτυξη των παιδιών

Τόσο η τροφική αλλεργία όσο και η ατοπική δερματίτιδα ή έκζεμα είναι δύο πολύ συχνά αλλεργικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας, τα οποία μάλιστα συχνά συνυπάρχουν. Ποια είναι όμως η επίδρασή τους στην ανάπτυξη των παιδιών;

Παλιότερες μελέτες που διερεύνησαν την επίδραση της τροφικής αλλεργίας στην ανάπτυξη ανέδειξαν έναν συσχετισμό με χαμηλότερο ύψος και βάρος κατά την παιδική ηλικία. Ωστόσο, οι μελέτες αυτές δεν είχαν διερευνήσει τη συνδυαστική επίδραση της τροφικής αλλεργίας και του εκζέματος στην ανάπτυξη κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Επιπλέον, μέχρι πρόσφατα δεν είχε μελετηθεί εάν υπάρχουν διιαφορές στην ανάπτυξη των παιδιών που παρουσιάζουν εμμένουσα τροφική αλλεργία και ατοπική δερματίτιδα σε σχέση με τα παιδιά που ξεπερνούν μεγαλώνοντας τα δύο αυτά αλλεργικά νοσήματα.

Πρόσφατα, οι Beck και συνεργάτες δημοσίευσαν στο The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, την ανάλυση των παραμέτρων ανάπτυξης παιδιών που παρουσιάζουν εμμένουσα τροφική αλλεργία και ατοπική δερματίτιδα και παιδιών που τις έχουν ξεπεράσει στις ηλικίες των ενός και τεσσάρων χρόνων. Πρόκειται για πάνω από 5.000 παιδιά που συμμετέχουν στη μελέτη Healthnuts (Μελβούρνη, Αυστραλία) η οποία παρακολούθησε αυτόν τον παιδιατρικό πληθυσμό από την ηλικία του ενός έτους μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών. Όλα τα βρέφη υποβλήθηκαν σε δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού (skin prick tests) στο πρώτο έτος της ηλικίας τους για 3 τροφικά αλλεργιογόνα: φιστίκι, αυγό, και σουσάμι.’Oσα παιδιά είχαν θετικό τεστ σε κάποιο αλλεργιογόνο υποβλήθηκαν σε τροφική πρόκληση. Οι προκλήσεις επαναλήφθηκαν στην ηλικία των τεσσάρων ώστε να καθοριστεί η επιμονή ή η επίλυση της τροφικής αλλεργίας. Η ατοπική δερματίτιδα, καθώς και το ύψος και το βάρος αξιολογήθηκαν και στις δύο ηλικίες. Τα παιδιά με τροφική αλλεργία που παράλληλα είχαν και ατοπική δερματίτιδα, είχαν, στην ηλικία του ενός έτους χαμηλότερο βάρος και ύψος σε σύγκριση με τα υγιή παιδιά. Ωστόσο, για τα παιδιά που είχαν μόνο τροφική αλλεργία ή μόνο έκζεμα δεν υπήρχε καμία διαφορά στις παραμέτρους ανάπτυξης. Τα παιδιά που στην ηλικία των τεσσάρων είχαν ξεπεράσει την τροφική αλλεργία τους είχαν αναπληρώσει τις παραμέτρους ανάπτυξης και πλέον δεν είχαν διαφορές στο ύψος ή το βάρος σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό. Όσα παιδιά όμως δεν είχαν ξεπεράσει την τροφική τους αλλεργία, υπολείπονταν σε ύψος και σε βάρος, ανεξάρτητα από την κατάσταση του εκζέματός τους.

Συμπερασματικά η μελέτη αυτή δείχνει ότι τα παιδιά με τροφική αλλεργία και ατοπική δερματίτιδα θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά ως προς τις παραμέτρους ανάπτυξης κατά την παιδική ηλικία. Μάλιστα , η παρακολούθηση της ανάπτυξης θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα παιδιά με οποιαδήποτε τροφική αλλεργία, και όχι μόνο σε εκείνα που υποφέρουν από αλλεργίες σε σημαντικά από θρεπτικής απόψεως τρόφιμα. Είναι απαραίτητο οι οικογένειές τους να λαμβάνουν καλές διατροφικές οδηγίες και διαχείρησης της ατοπικής δερματίτιδας ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ανάπτυξη των παιδιών.

5/5 - (1 vote)
Print Friendly, PDF & Email