Θηλασμός, μητρική δίαιτα χωρίς γαλακτοκομικά και αλλεργία στο γάλα

Υπάρχει πολλή συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα για το αν η δίαιτα της μητέρας επηρεάζει την εμφάνιση αλλεργιών στα παιδιά. Τα επιδημιολογικά στοιχεία των τελευταίων δεκαετιών αποκαλύπτουν σταδιακή αύξηση των τροφικών αλλεργιών παρά την οδηγία από διάφορους επίσημους οργανισμούς για αποφυγή των αλλεργιογονικών τροφών από την μητέρα και στην εγκυμοσύνη και στην γαλουχία. Παρά το ότι αυτή η τάση έχει αντιστραφεί τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς συχνά οι μητέρες τίθενται σε δίαιτες χωρίς βασικές κλινικές ενδείξεις. Μια τελευταία μελέτη που δημοσιεύτηκε, έρχεται να διαφωτίσει κλινικά και εργαστηριακά, γιατί οι δίαιτες αποφυγής κατά την γαλουχία μπορεί να συνδέονται με την αλλεργία στο γάλα αγελάδος στα παιδιά.

124 μητέρες και βρέφη παρακολουθήθηκαν προοπτικά από την γέννηση των παιδιών για 18 μήνες. Ένας αριθμός από αυτές τις μητέρες τέθηκε σε δίαιτα χωρίς γάλα αγελάδος και γαλακτοκομικά και καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, σε τακτά χρονικά διαστήματα οι πιθανές αλλεργίες των βρεφών αλλά και η παρουσία αντισωμάτων IgA για πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος στο μητρικό γάλα αλλά και αντισώματα IgE, IgG1, IgG4 και IgA έναντι των πρωτεϊνών αγελαδινού γάλακτος στα βρέφη τους. Τα αντισώματα IgG1, IgG4 και IgA θεωρείται με βάση προηγούμενες μελέτες ότι έχουν προστατευτικό ρόλο έναντι των αλλεργιών ενώ οι IgE συνδέονται με τις αλλεργίες.

Συγκρίνοντας τις δυο ομάδες (μητέρες σε δίαιτα χωρίς γαλακτοκομικά και μητέρες σε ελεύθερη δίαιτα και τα βρέφη τους), παρατηρήθηκε ότι οι μητέρες σε δίαιτα χωρίς γαλακτοκομικά καθώς και τα βρέφη τους είχαν σημαντικά χαμηλότερες τιμές και IgA για πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος στο μητρικό γάλα αλλά και χαμηλότερες τιμές αντισώματων IgG1 και IgG4 έναντι των πρωτεϊνών αγελαδινού γάλακτος. Όλες αυτές οι χαμηλές τιμές δε, συνδέθηκαν με αλλεργία στο γάλα αγελάδος στα βρέφη κλινικά πιστοποιημένη με διαδικασία πρόκλησης.

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η αποφυγή αγελαδινού γάλακτος από τις μητέρες συνδέθηκε με χαμηλότερα επίπεδα ειδικής IgA  στους βλεννογόνους και την ανάπτυξη της αλλεργίας στο αγελαδινό γάλα στα νήπια.

Η μελέτη αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί είναι μια από τις λίγες φορές που, με τόσο αναλυτικό τρόπο, μελετάται ο πιθανός μηχανισμός πίσω από την παρατήρηση ότι οι δίαιτες αποφυγής βλάπτουν στην πρόληψη των αλλεργιών παρά βοηθούν, ενισχύοντας την πεποίθηση της επιστημονικής κοινότητας ότι για την πρόληψη της τροφικής αλλεργίας, χρειάζεται μεταξύ άλλων ισορροπημένη διατροφή της μητέρας, χωρίς αποκλεισμούς που μπορεί να αποβούν επιζήμιοι.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

Clin Exp Allergy 2013 Oct 28. Role of maternal elimination diets and human milk IgA in development of cow’s milk allergy in the infants

3.7/5 - (4 votes)
Print Friendly, PDF & Email