Μεγάλο ποσοστό ιατρών στα επείγοντα δεν χορηγεί αυτοενιέμενη αδρεναλίνη σε ασθενείς με αναφυλαξία

Η αναφυλαξία είναι μια πολύ σοβαρή και δυνητικά απειλητική για τη ζωή επείγουσα ιατρική κατάσταση. Συνήθως χαρακτηρίζεται από κνίδωση, αγγειοοίδημα, δυσκολία στην αναπνοή και στις σοβαρότερες περιπτώσεις από καρδιοαγγειακά συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν στο αναφυλακτικό σοκ.

Αν και τα συμπτώματα είναι χαρακτηριστικά και παρά το γεγονός ότι τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Αλλεργία (WAO) όσο και η Ευρωπαΐκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (EAACI) τονίζουν ότι η χορήγηση αδρεναλίνης είναι η αγωγή πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της αναφυλαξίας, στην πράξη πολύ συχνά στους ασθενείς χορηγούνται κορτικοστεροειδή και αντιισταμινικά. Επιπλέον οι οδηγίες της EAACI τονίζουν ότι σε όλους τους ασθενείς με αναφυλαξία θα πρέπει να συνταγογραφείται αυτοενιέμενη αδρεναλίνη και οδηγίες χορήγησης κατά το εξιτήριο από τα επείγοντα. Δυστυχώς τα εμπειρικά αυτά δεδομένα έρχεται να επιβεβαιώσει μια πρόσφατη μελέτη που διενεργήθηκε στο Βέλγιο, με στόχο να αναλύσει πόσο γρήγορα οι ασθενείς με αναφυλαξία που ζουν σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο έχουν πρόσβαση στην παροχή πρώτων βοηθειών και αν η αγωγή που δέχονται είναι σύμφωνη με τις επίσημες οδηγίες. Από την ανάλυση 230878 περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν μεταξύ 2009-2013 στα επείγοντα του St Pierre hospital στις Βρυξέλλες, σημειώθηκαν 100 περιστατικά αναφυλαξίας (περίπου 0,04%). Το 64% των ασθενών έφασαν στα επείγοντα μετά από 30 λεπτά από την έναρξη των συμπτωμάτων. Αδρεναλίνη χορηγήθηκε στο 67% των ασθενών. Στο 85% χορηγήθηκαν αντιισταμινικά από το στόμα και στο 89% ενδοφλέβια κορτικοστερειδή. Σαρανταέξι από τους 100 ασθενείς πήραν εξιτήριο από τα επείγοντα και από αυτούς 87% έλαβαν οδηγίες φαρμακευτικής αγωγής σε περίπτωση εμφάνισης αναφυλαξίας στο μέλλον: κορτικοστεροειδή στο 67%, αντιισταμινικά στο 83% και μόνο στο 9% χορηγήθηκε αυτοενιέμενη αδρεναλίνη.

Αν και οι περισσότεροι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν στα επείγοντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ευρωπαΐκής ακαδημίας δυστυχώς ελάχιστοι ασθενείς εξήλθαν με οδηγίες και συνταγογράφηση αυτοενιέμενης αδρεναλίνης. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς κατάφεραν να φθάσουν στα επείγοντα μετά από 30 λεπτά υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να χορηγείται αυτοενιέμενη αδρεναλίνη σε όλους τους ασθενείς. Τέλος η μελέτη αυτή αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι υπάρχει μεγάλο κενό στην ενημέρωση πάνω στη σωστή αντιμετώπιση της αναφυλαξίας από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Rate this post
Print Friendly, PDF & Email