υπογλώσσια ανοσοθεραπεία

Νέοι ορίζοντες: η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία αποτελεσματική στη μείωση των εξάρσεων του αλλεργικού άσθματος.

Αν και η ανοσοθεραπεία στις αλλεργικές παθήσεις έχει μελετηθεί για πάνω από έναν αιώνα, υπάρχουν ακόμα πολλές άγνωστες πτυχές που αφορούν αυτήν την ευρέως διαδεδομένη και αποτελεσματική θεραπεία στους κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς.

Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα της υποδόριας ανοσοθεραπείας (SCIT) στα ακάρεα της οικιακής σκόνης τόσο στην αλλεργική ρινίτιδα όσο και στο αλλεργικό άσθμα. Επιπλέον αρκετές μελέτες έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα της υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας (SLIT), ωστόσο τόσο ο αριθμός των μελετών όσο και η ποιότητα των δεδομένων παραμένουν ανεπαρκή. Περισσότερα και καλύτερης ποιότητας δεδομένα πάνω στην αποτελεσματικότητα της SLIT θα ήταν μεγάλης κλινική σημασίας καθώς η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία σχετίζεται με λιγότερες ανπεπιθύμητες ενέργειες σε σχέση με την SCIT.

Τη σχετική έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων πάνω στην αποτελεσματικότητα της SLIT στο αλλεργικό άσθμα έρχεται να καλύψει μια πρόσφατη εξαιρετική στο σχεδιασμό της μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο JAMA από τον Virchow και συν.. Πρόκειται για  μια μεγάλη πολυκεντρική διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή στην οποία μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα της υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας  στα ακάρεα της οικιακής σκόνης. Στη μελέτη συμμετείχαν 834 ενήλικες ασθενείς με αλλεργικό άσθμα το οποίο δεν ήταν ικανοποιητικά ελεγχόμενο με εισπνεόμεα κορτικοστεροειδή ή με σταθερό συνδυασμό. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Στις δύο από αυτές χορηγήθηκαν 2 διαφορετικές δόσεις υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας ενώ στην τρίτη χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο. Μετά από τους πρώτους 6 μήνες θεραπείας η δόση των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών μειώθηκε στο μισό για 3 μήνες και στη συνέχεια τα εισπνεόμενα διακόπηκαν εντελώς.

Πρωταρχικός σκοπός της μελέτης ήταν ο χρόνος εμφάνισης της πρώτης μέτριας ή σοβαρής έξαρσης άσθματος κατά τη διάρκεια της περιόδου μείωσης των εισπεόμενων κορτικοστεροειδών. Και στις δύο ομάδες που έλαβαν υπογλώσσια ανοσοθεραπεία ο χρόνος βελτιώθηκε σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, χωρίς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο δόσεις. Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές αντιδράσεις.

Συμπερασματικά η χορήγηση υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας στα ακάρεα της οικιακής σκόνης αύξησε σημαντικά το χρόνο εμφάνισης της πρώτης έξαρσης άσθματος. Περιορισμοί στην ποιότητα της μελέτης είναι ο αποκλεισμός των ασθενών με σοβαρό άσθμα και των παιδιών.  Παρόλ’ αυτά τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά από κλινικής άποψης καθώς σε αντίθεση με τις προηγούμενες μελέτες που επικεντρώθηκαν σε ασθενείς με αποκλειστικά αλλεργική ρινίτιδα ή ήπιο αλλεργικό άσθμα, στη συγκεκριμένη μελέτη, για πρώτη φορά επελέγη μια ιδιαίτερη και σημαντική ομάδα ασθενών με αλλεργία στα ακάρεα της οικιακής σκόνης και μη ικανοποιητικά ελεγχόμενο άσθμα παρά την αγωγή με εισπνεόμενα κορτιοκστεροειδή.

Rate this post
Print Friendly, PDF & Email