Μικρογλοιακά κύτταρα στο ΚΝΣ

Οι εποχικές αλλεργίες προκαλούν αλλαγές στον εγκέφαλο!

Σε μία πολύ πρόσφατη έρευνα διαπιστώθηκε ότι η έκθεση σε ένα αλλεργιογόνο προκαλεί στο ΚΝΣ δύο ξεχωριστά πράγματα. Αφενός δημιουργεί νέους νευρώνες  και αφετέρου ελαττώνει τη δραστηριότητα των κυττάρων του ανοσοποιητικού στον ιππόκαμπο του εγκεφάλου. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πειραματικά μοντέλα ποντικιών με ευαισθητοποίηση σε γύρη αγρωστωδών

Ο ιππόκαμπος είναι η περιοχή του εγκεφάλου που συσχετίζεται με τη μνήμη και τη μάθηση.

hippocampus

Ανατομική θέση του Ιππόκαμπου στο ΚΝΣ

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι οι αλλεργικές αντιδράσεις μπορούν να επηρεάσουν κάποιες λειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με τη μνήμη και τη μάθηση. Προκειμένου να διερευνηθεί περισσότερο το παραπάνω εύρημα , ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ χρησιμοποίησαν ποντίκια με αλλεργία σε αγρωστώδη και τα συνέκριναν με ποντίκια χωρίς καμία ευαισθητοποίηση (ομάδα ελέγχου).

Η έκθεση σε αλλεργιογόνο αγρωστωδών προκάλεσε μεγαλύτερη νευρογένεση στον ιππόκαμπο των εγκεφάλων των ευαισθητοποιημένων ποντικιών. Από την άλλη, διαπιστώθηκε μειωμένη δραστηριότητα της μικρογλοίας στον ιππόκαμπο των τρωκτικών. Τα μικρονευρογλοιακά κύτταρα είναι τα κύρια κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος

Μικρογλοιακά κύτταρα στο ΚΝΣ

Μικρογλοιακά κύτταρα στο ΚΝΣ

του ΚΝΣ και αποτελούν την  πρώτη γραμμή άμυνας του εγκεφάλου κατά των παθογόνων παραγόντων. Μια εντυπωσιακή παρατήρηση είναι ότι οι βακτηριακές λοιμώξεις προκαλούν αυξημένη μικρογλοιακή δραστηριότητα, αντίθετα δηλαδή από τη μείωση που βρέθηκε ότι προκαλείται από τις αλλεργίες στη συγκεκριμένη μελέτη.

Οι ερευνητές της μελέτης αυτής δεν δίνουν κάποια εξήγηση γιατί η αλλεργία προκαλεί μεταβολές στον εγκέφαλο και το αν αυτές έχουν κάποια λειτουργική σημασία. Είναι γνωστό πάντως ότι η νευρογένεση στον ιππόκαμπο ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου προκαλώντας , διαταραχές της μνήμης και σχετίζεται με νόσο. Alzheimer. Στη συγκεκριμένη μελέτη φάνηκε ότι η αλλεργική αντίδραση αυξάνει νευρογένεση.

Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανόν η παρατηρούμενη μειωμένη δραστηριότητα της μικρογλοίας στον ιππόκαμπο να έχει “επιζήμιες συνέπειες”, ιδιαίτερα εάν η ελάττωση αυτή διατηρείται  για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Journal Reference:

Barbara Klein, Heike Mrowetz, Josef Thalhamer, Sandra Scheiblhofer, Richard Weiss, Ludwig Aigner. Allergy Enhances Neurogenesis and Modulates Microglial Activation in the HippocampusFrontiers in Cellular Neuroscience, 2016; 10 DOI: 10.3389/fncel.2016.00169

5/5 - (2 votes)
Print Friendly, PDF & Email