Πολλαπλή σκλήρυνση (MS) και τροφικές αλλεργίες

Οι τροφικές αλλεργίες συνδέονται με αυξημένη δραστηριότητα της νόσου σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας (MS), σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.

Οι αλλεργικοί ασθενείς που έχουν MS εμφάνισαν περισσότερες υποτροπές και μεγαλύτερες πιθανότητες περαιτέρω βλάβης των νεύρων όπως απεικονίζεται σε μαγνητικές τομογραφίες, σύμφωνα με τα ευρήματα.

Τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες πιστεύεται ότι παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη της σκλήρυνσης κατά πλάκας (MS), ενώ γνωστοί παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν το υψηλό υψόμετρο, το γυναικείο φύλο, το κάπνισμα, τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, τη λοίμωξη από τον ιό Epstein Barr και την παχυσαρκία.

Πώς όμως ακριβώς αυτοί οι παράγοντες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης της MS δεν είναι διευκρινισμένο.. Αλλεργίες στη γύρη, στα ακάρεα σκόνης, τα κατοικίδια ζώα τα. φάρμακα; και τα τρόφιμα, έχουν αναφερθεί ως δυνητικοί παράγοντες κινδύνου, χωρίς όμως να υπάρχουν εμπεριστατωμένες μελέτες που να το αποδεικνύουν.

Στην προσπάθεια να διευκρινιστούν αυτοί οι παράγοντες που πιθανόν πυροδοτούν μια έξαρση σε ασθενείς μεMS  , οι ερευνητές αξιολόγησαν πιθανές σχέσεις μεταξύ περιβαλλοντικών, φαρμακευτικών  και τροφικών αλλεργιών και εκδηλώσεων MS. Η δραστηριότητα της νόσου εκφράστηκε, εκτός από την κλινική εικόνα με μαγνητικές τομογραφίες (MRI). Στην έρευνα συμμετείχαν  1349 ενήλικες ασθενείς με MS.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμμετείχαν στην εκτεταμένη διαχρονική έρευνα της σκλήρυνσης κατά πλάκας στο νοσοκομείο Brigham and Women’s Hospital (CLIMB) στις ΗΠΑ και κάθε ένας από αυτούς παρείχε λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε τροφή, φάρμακο ή αναπνευστικές αλλεργίες μεταξύ 2011 και 2015.

 

Περίπου 427 δεν είχαν γνωστή αλλεργία, ενώ 922 είχαν μία ή περισσότερες αλλεργίες. Από αυτούς, 586 είχαν αναπνευστική αλλεργία. 238 είχαν τροφική  και 574 ήταν αλλεργικοί σε φάρμακα.

Ο μέσος όρος διάρκειας της MS ήταν 16 έτη από την έναρξή της. Οι ερευνητές πρόσθεσαν τον σωρευτικό αριθμό υποτροπών που είχε κάθε συμμετέχων κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, και περιλάμβανε τόσο απεικονιστικά ευρήματα  μαγνητικής τομογραφίας για τη δραστηριότητα της νόσου, όσο και κλινικές παραμέτρους που αφορούσαν τη βαρύτητα των συμπτωμάτων.

Η αρχική ανάλυση έδειξε ότι οποιαδήποτε αλλεργία συνδέεται με 22 φορές υψηλότερο ποσοστό  περιόδων υποτροπής, αλλά όταν ελήφθησαν υπόψη και άλλοι δυνητικά σημαντικοί παράγοντες, αυτή η διαφορά εξαφανίστηκε.

Ωστόσο, σε σύγκριση με εκείνους τους ασθενείς που δεν έχουν γνωστή αλλεργία, η τροφική αλλεργία συσχετίστηκε με ένα ποσοστό εμφάνισης υποτροπών που ήταν 27 φορές υψηλότερο, ακόμη και μετά τον υπολογισμό (διόρθωση) και άλλων πιθανών παραγόντων που επηρεάζουν τις υποτροπές.

Οποιοσδήποτε τύπος αλλεργίας συνδέθηκε με υψηλότερες πιθανότητες ενεργού νόσου, όπως ανιχνεύθηκε από τον έλεγχο των μαγνητικών τομογραφιών. Επίσης μια τροφική αλλεργία συνδέθηκε με περισσότερες από δύο φορές με την πιθανότητα ενεργού νόσου σε σύγκριση με αυτούς που δεν είχαν καμία αλλεργία κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψής τους στην κλινική.

Πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης και, ως τέτοια, δεν μπορεί να αποδείξει την αιτιολογική συσχέτιση. Επίσης υπάρχουν αρκετά υποκειμενικά στοιχεία σε σχέση με το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε. Θα απαιτηθούν περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα αυτά.

Σύμφωνα με τους μελετητές, υπάρχουν κάποιες  πιθανές εξηγήσεις για τις παρατηρήσεις τους. Οι τροφικές αλλεργίες ενδέχεται να ενισχύουν τη φλεγμονώδη δραστηριότητα της MS μέσα από κοινούς ανοσολογικούς μηχανισμούς: Επίσης,  οι τροφικές αλλεργίες μπορούν να μεταβάλουν το μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο μπορούν να παράγει  νευροδραστικές χημικές ουσίες που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα.

“Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι οι αλλεργικοί ασθενείς με MS  έχουν πιο ενεργό νόσο από όσους δεν έχουν και ότι αυτό το φαινόμενο προκαλείται από τροφικές αλλεργίες”, γράφουν οι ερευνητές.

 

Βιβλιογραφία:

Rami Fakih, Camilo Diaz-Cruz, Alicia S Chua, Cindy Gonzalez, Brian C Healy, Neda Sattarnezhad, Bonnie I Glanz, Howard L Weiner, Tanuja Chitnis.
Food allergies are associated with increased disease activity in multiple sclerosis.
 Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 2018; jnnp-2018-319301
 DOI: 10.1136/jnnp-2018-319301

5/5 - (1 vote)
Print Friendly, PDF & Email