Πρόβλεψη διφασικών αναφυλακτικών αντιδράσεων στα παιδιά

Είναι γνωστό ότι υπάρχει η πιθανότητα μια αναφυλακτική αντίδραση να υποτροπιάσει μέσα sτις επόμενες ώρες. Οι αντιδράσεις αυτές ονομάζονται διφασικές, αλλά ο ακριβής μηχανισμό τους δεν έχει αποσαφηνιστεί. Η πρώτη παιδιατρική μελέτη που προσπαθεί να διερευνήσει τους προγνωστικούς παράγοντες των διφασικών αντιδράσεων δημοσιεύτηκε αυτό το μήνα στο περιοδικό Annals of Allergy, Asthma & Immunology

Κλινικοί τύποι αναφυλαξίας Πάνω (ΑΡ) απλή αναφυλακτική αντίδραση , πάνω (ΔΕ) Διφασική, κάτω παρατεταμένη

Κλινικοί τύποι αναφυλαξίας Πάνω (ΑΡ) απλή αναφυλακτική αντίδραση , πάνω (ΔΕ) Διφασική, κάτω παρατεταμένη

 

Η μελέτη διεξήχθη στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Οντάριο και εξέτασε τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των διφασικών αλλεργικών αντιδράσεων. Από ένα δείγμα 484 ασθενών, διφασικές αντίδρασεις παρουσιάστηκαν στο 15% του πληθυσμού της μελέτης. Τα  2/3 από αυτές  συνέβησαν εντός 6 ωρών από την έναρξη της αρχικής αντίδρασης. Τουλάχιστον οι μισές διφασικές αντιδράσεις ήταν σοβαρές, και απαιτήθηκε, εκ νέου,  θεραπεία με αδρεναλίνη.

 

Η μελέτη αποκάλυψε ότι διφασικές αντιδράσεις ήταν πιο πιθανό να συμβούν εάν η αρχική αλλεργική αντίδραση ήταν σοβαρή ή αν δεν χρησιμοποιήθηκε αδρεναλίνη για την αντιμετώπισή της.  . Επιπρόσθετα, οι αναφυλαξίες έτειναν να είναι περισσότερο σοβαρές όταν η χορήγηση αδρεναλίνης καθυστερούσε..

 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προσδιόρισε πέντε ανεξάρτητες, προγνωστικούς παράγοντες πρόβλεψης των διφασικων αντιδράσεων στα παιδιά, που ήταν οι ακόλουθοι

  1. Καθυστερημένη χορήγηση αδρεναλίνης (πάνω από 90 λεπτά από την έναρξη της αρχικής αλλεργικής αντίδρασης)
  2. Αυξημένη διαφορά μεταξύ Συστολικής και Διαστολικής Αρτηριακής Πίεσης
  3. Θεραπεία της αρχικής αλλεργική αντίδρασης με περισσότερες από μία δόσεις αδρεναλίνης
  4. Αναπνευστική δυσχέρεια που απαιτεί τη χορήγηση εισπνεόμενης σαλβουταμόλης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
  5. Παιδιά μεταξύ 6-9 ετών

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι τα παιδιά με σοβαρές αρχικές αντιδράσεις θα πρέπει να παραμείνουν στο για τουλάχιστον 24 ώρες στο νοσοκομείο.

Από την άλλη πλευρά, οι απουσία των παραπάνω  προγνωστικών παραγόντων θα μας επιτρέψει να δώσουμε γρηγορότερα εξιτήριο στα παιδιά με μια ήπια αναφυλακτική αντίδραση.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει μετά το εξιτήριο του παιδιού πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τον αλγόριθμο της παρακάτω εικόνας

anaphylaxis

Χειρισμός μετά το εξιτήριο. Panel 1: Χειρισμός μετά τη θεραπεία του οξέος επεισοδίου με αναλυτικό πλάνο αντιμετώπισης μελλοντικής αντίδρασης. Panel 2: Αναζήτηση αιτίου – αλλεργιολογικός έλεγχος. Panel 3 Αποφυγή-ανοσοθεραπεία (from J Allergy Clin Immunol, 587-593 .e1-e22)

5/5 - (3 votes)
Print Friendly, PDF & Email