Σύνδεση σκωληκοειδίτας με την αλλεργία

Τα παιδιά με αλλεργίες έχουν μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν επιπλεγένη σκωληκοειδίτιδα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Lund και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Skåne στη Σουηδία. Τα ευρήματα, που δημοσιεύονται  στο JAMA Pediatrics, θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για νέα διαγνωστικά εργαλεία στο μέλλον.

 

Σε μια μελέτη όλων των παιδιών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα, κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας, διαπιστώθηκε ότι παιδιά με αλλεργίες, όπως η αλλεργία στη γύρη και το τρίχωμα ζώων, είχαν τρεις φορές χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης επιπλεγμένης σκωληκοειδίτιδας.  Τα ποσοστά αυτά παραμένουν ακόμα και όταν λαμβάνουμε υπ όψιν  παραμέτρους που είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής σκωληκοειδίτιδας, όπως η μειωμένη ηλικία και τα μακροχρόνια συμπτώματα

 

Η σκωληκοειδίτιδα είναι η πιο συνηθισμένη αιτία έκτακτης εγχείρησης σε παιδιά και νέους ενήλικες σε όλο τον κόσμο.

Το ένα τρίτο των παιδιών που έχουν προσβληθεί έχουν μια πιο επιπλεγμένη μορφή σκωληκοειδίτιδας, η οποία απαιτεί μεγαλύτερη παραμονή στο νοσοκομείο και μερικές φορές αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν είναι ακόμα σαφές για ποιο λόγο κάποια παιδιά επηρεάζονται από αυτή τη σοβαρότερη μορφή σκωληκοειδίτιδας, ούτε εάν είναι δυνατόν να την αποτρέψουμε.

 

Μια θεωρία υποστηρίζει ότι η πεπιπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα εξαρτάται από την ανοσολογική απάντηση του σώματος που διαφέρει από αυτήν της απλής σκωληκοειδίτιδας. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, τα παιδιά με αλλεργίες έχουν μικρότερο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν επιπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα, επειδή η ανοσολογική τους ανταπόκριση είναι διαφορετική από εκείνη των μη αλλεργικών παιδιών. Ωστόσο, αυτό δεν είχε διερευνηθεί περισσότερο μέχρι τώρα.

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποστηρίζουν τη θεωρία ότι η επιπλεγμένη  σκωληκοειδίτιδα έχει διαφορετικό ανοσολογικό υπόβαθρο σε σύγκριση με την απλή σκωληκοειδίτιδα. Τα αποτελέσματα παρέχουν επίσης ενδείξεις ότι μπορεί να δημιουργηθούν ειδικά διαγνωστικά εργαλεία που θα μπορούν να προβλέψουν αυτλην την επιπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα.  

Η Μελέτη εν συντομία

Η μελέτη περιελάμβανε όλα τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Skåne στο Lund μεταξύ 2007 και 2017. Συνολικά, 605 παιδιά συμμετείχαν στη μελέτη.

Οι ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα για τα παιδιά με μεσολαβούμενη IgE αλλεργία (102 παιδιά)σε σχέση  με εκείνα για παιδιά αλλεργία (503 παιδιά). Το 19,6%  των αλλεργικών παιδιών παρουσίασε επιπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα ενώ το από τα μη αλλεργικά παιδιά το 46,9% παρουσίασε σοβαρότερη μορφή σκωληκοειδίτιδας.

Journal Reference:

  1. Martin Salö, Johanna Gudjonsdottir, Erik Omling, Lars Hagander, Pernilla Stenström. Association of IgE-Mediated Allergy With Risk of Complicated Appendicitis in a Pediatric PopulationJAMA Pediatrics, 2018; DOI: 1001/jamapediatrics.2018.1634

 

4/5 - (1 vote)
Print Friendly, PDF & Email