Το 33% των νέων περιπτώσεων άσθματος στην Ευρώπη οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση

Το άσθμα είναι το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης άσθματος στα παιδιά. Μια πρόσφατη μεγάλη πολυκεντρική πανευρωπαϊκή μελέτη στην οποία συμμετείχαν 18 χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η αύξηση του παιδικού άσθματος μπορεί να οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Συγκεκριμένα η μελέτη έδειξε ότι η συμμόρφωση με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τα όρια για τα μικροσωματίδια (PM2.5) θα μπορούσε να μειώσει κατά 11% την επίπτωση άσθματος στα παιδιά. Αντίθετα, τα όρια του ΠΟΥ για το ΝΟ2 μάλλον θα πρέπει να αναθεωρηθούν προς τα κάτω, αφού η συμμόρφωση με τις σημερινές ανώτερες επιτρεπόμενες τιμές φαίνεται να προλαμβάνει μόλις το 0,4% των νέων περιπτώσεων άσθματος ανά έτος ενώ το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να ανέλθει στο 33% σε περίπτωση που θα μειώναμε το ΝΟ2 στα κατώτερα όρια που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία.

Τα σημαντικά αυτά δεδομένα έρχονται να προστεθούν στον ήδη μεγάλο αριθμό μελετών των τελευταίων 2 ετών από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες που δείχνουν ότι οι επιπτώσεις  της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να προληφθούν.  Υπάρχουν πολυάριθμα μέτρα που μπορούν να μειώσουν την έκθεση των παιδιών στην εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση. Μπορούμε και πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό.

Πηγή: Haneen Khreis et al, Outdoor Air Pollution and the Burden of Childhood Asthma across Europe, European Respiratory Journal (2019). DOI: 10.1183/13993003.02194-2018

Rate this post
Print Friendly, PDF & Email