Τροφική αλλεργία και Ετικέτες τροφίμων

Μεγάλο πρόβλημα για τους ασθενείς με τροφική αλλεργία αποτελούν οι ετικέτες των τυποποιημένων τροφίμων. Στην Ευρώπη πάνω 9 τυποποιημένα τρόφιμα στα 10 φέρουν επιγραφές που προειδοποιούν ότι μπορεί να περιέχουν ίχνη από διάφορα αλλεργιογόνα. Δεν είναι όμως σαφές πόσο αλλεργιογόνο περιέχουν και σε πόσους αλλεργικούς ασθενείς η ποσότητα αυτή θα προκαλέσει αντιδράσεις.

Στο ερώτημα αυτό μεταξύ άλλων φιλοδοξεί να απαντήσει το iFAAM (Integrated Approaches to Food Allergen and Allergy Risk Management), που αναπτύσει μεταξύ άλλων τεκμηριωμένες προσεγγίσεις και εργαλεία για τη διαχείριση των αλλεργιογόνων στα τρόφιμα. Στόχος είναι να προκύψουν ολιστικές στρατηγικές που θα μειώσουν την επιβάρυνση των τροφικών αλλεργιών στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Στο πρόγραμμα αυτό:

  • επανεξετάζονται περίπου 12.000 παιδιά ηλικίας 6 με 8 ετών που έχουν μελετηθεί τα πρώτα 2 χρόνια ζωής τους στην μελέτη προοπτικής παρακολούθησης EuroPrevall, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για το πώς διατροφή της μητέρας και τη σίτιση των παιδιών διαμορφώνουν την επικράτηση των αλλεργιών σε όλη την Ευρώπη
  • τεκμηριώνονται οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη σοβαρών αντιδράσεων στα τρόφιμα
  • αναπτύσσονται επικυρωμένες μέθοδοι για την αξιολόγηση και την διαχείριση του κινδύνου που προέρχεται από τα αλλεργιογόνα στην τροφική αλυσίδα, και όσον αφορά τους ασθενείς με νέες διαγνωστικές μεθόδους αλλά και όσον αφορά τις βιομηχανίες τροφίμων με σαφείς ενδείξεις ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των καταναλωτών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Rate this post
Print Friendly, PDF & Email