Φάρμακο για το άσθμα βοηθάει άτομα που πάσχουν από συγκεκριμένες δερματικές παθήσεις!

Ασθενείς με κνίδωση μετά από επαφή με ψυχρό ερέθισμα ή από τριβή, μπορεί να επωφελούνται από ένα φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για το σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα.

Δύο διαφορετικές κλινικές μελέτες, που πραγματοποίησε μια ομάδα ερευνητών  του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Charité  του Βερολίνου, έδειξαν ότι η χρήση της Ομαλιζουμάμπης (omalizumab) είναι  αποτελεσματική σε ασθενείς που πάσχουν από Κνίδωση εκ Ψύχους και Συμπτωματικό Δερμογραφισμό.  Τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο περιοδικό Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Η παραπάνω κνιδώσεις ανήκουν στην κατηγορία των φυσικών κνιδώσεων, δηλαδή επάγονται από φυσικά ερεθίσματα όπως το ψύχος και η τριβή αντίστοιχα.

Η κνίδωση εκ ψύχους παρουσιάζεται κλινικά με εμφάνιση πομφών στα σημεία του σώματος, που έρχονται σε επαφή με κρύο ερέθισμα. Για τους ασθενείς αυτούς για παράδειγμα, το κολύμπι στη θάλασσα ενέχει τον κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης, που ενδεχομένως να οδηγήσει ακόμη και σε αναφυλαξία. Παρομοίως, οι ασθενείς αυτοί συχνά δεν μπορούν να κρατήσουν αντικείμενα ψυχρότερα από θερμοκρασία δωματίου.

Στους ασθενείς με συμπτωματικό δερμογραφισμό, ακόμη και η ήπια τριβή, όπως αυτή που προκαλείται από τα είδη ένδυσης ή τη φυσική επαφή, μπορεί να οδηγήσει σε έντονο κνησμό.

Τα συμπτώματα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να κάνουν προσαρμογές στην κοινωνική και την επαγγελματική τους ζωή.

Στα πλαίσια των δύο πολυκεντρικών, τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο μελετών, οι ερευνητές χορήγησαν την Ομαλιζουμάμπη σε δύο διαφορετικές ομάδες ασθενών (61 ασθενείς με συμπτωματικό δερμογραφισμό και 31 ασθενείς με κνίδωση εκ ψύχους) για μια περίοδο τριών μηνών.

Αντικειμενικές τεχνικές μέτρησης χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να προσδιορίσουν τον ακριβή ουδό έκλυσης συμπτωμάτων για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στη μελέτη.

Η αρχική μέτρηση έγινε πριν την πρώτη χορήγηση του φαρμάκου. Μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης, οι μετρήσεις επαναλαμβάνονταν κάθε τέσσερις  εβδομάδες. Η τελική μέτρηση πραγματοποιήθηκε δύο εβδομάδες μετά την τελευταία δόση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω μελετών, η θεραπεία με Ομαλιζουμάμπη οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων και στις δύο ομάδες ασθενών. Μάλιστα, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι σχεδόν το 50% των παραπάνω ασθενών με κνίδωση εκ ψύχους και συμπτωματικό δερμογραφισμό  δεν παρουσίασε συμπτώματα, ακόμη και μετά από μια επόμενη, νέα έκθεση στα αντίστοιχα ερεθίσματα.

Ο καθηγητής Dr. Martin Metz δήλωσε σχετικά: «Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι ασθενείς με σοβαρές μορφές φυσικής κνίδωσης, μπορούν να επωφεληθούν από τη θεραπεία με Ομαλιζουμάμπη. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα της μελέτης μας, να βοηθήσουν, ώστε στο μέλλον το φάρμακο να πάρει έγκριση για τη θεραπεία ασθενών με κνίδωση εκ ψύχους και συμπτωματικό δερμογραφισμό». Το φάρμακο προς το παρόν, έχει έγκριση μόνο για ασθενείς με σοβαρό επίμονο αλλεργικό Άσθμα και για ασθενείς που πάσχουν από  Χρόνια Αυθόρμητη  Κνίδωση.

 

Πηγή:

Omalizumab is Effective in Cold Urticaria – Results of a Randomized, Placebo Controlled Trial.

Metz MSchütz A et al.

J Allergy Clin Immunol. 2017 Apr 4. pii: S0091-6749(17)30516-X. doi: 10.1016/j.jaci.2017.01.043. [Epub ahead of print]

2/5 - (1 vote)
Print Friendly, PDF & Email