Χρησιμοποιείτε σωστά το εισπνεόμενο φάρμακό σας;

Βασική για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων για το άσθμα, είναι η σωστή χρήση της κάθε συσκευής. Είναι δε αυτή μια από τις βασικές αιτίες που ένας ασθενής δεν βελτιώνεται με τα εισπνεόμενα φάρμακα, καθώς οι διεθνείς μελέτες αναφέρουν ότι ένα ποσοστό ασθενών που κυμαίνεται από το 30% μέχρι και το 80% χρησιμοποιούν λάθος την συσκευή τους. Στην Αυστραλία, μια τελευταία μελέτη ανεβάζει το ποσοστό εσφαλμένης χρήσης στο 90%, αποδεικνύοντας πόσο διαδεδομένο είναι το πρόβλημα αυτό. Τα κοινότερα ζητήματα που περιγράφονται είναι να κρατά ο ασθενής τη συσκευή με λανθασμένο τρόπο, να εισπνέει πολύ νωρίς ή πολύ αργά, ή να χρησιμοποιεί μια συσκευή που είναι είτε άδεια ή ελαττωματική.

Η αναπλ. καθ. Bosnic-Anticevich αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις η λάθος χρήση της συσκευής εισπνεομένων παρατείνεται για δεκαετίες, σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών οι οποίοι είναι βέβαιοι ότι κάνουν σωστή χρήση των φαρμάκων τους. Το να μιλήσει ο ιατρός με τον ασθενή δεν αρκεί. Χρειάζεται επίδειξη της συσκευής με εικονικό φάρμακο, καθώς και έλεγχος της σωστής χρήσης και επανεκπαίδευση εφόσον χρειάζεται, σε επόμενες επανεξετάσεις. Αν αυτό δεν συμβεί, ο ασθενής δεν θα έχει το μέγιστο όφελος από τα φάρμακά του, με αρνητικό αντίκτυπο στον έλεγχο άσθματος. Σαν αποτέλεσμα, συχνά αυξάνει ο ιατρός την δόση του φαρμάκου, χωρίς πραγματικά να χρειάζεται. Και οι κατευθυντήριες οδηγίες GINA (Global Initiative for Asthma) στη νέα έκδοσή τους τονίζουν πόσο σημαντικό είναι να ελέγχεται η τεχνική τους ασθενούς στην χρήση της συσκευής εισπνεομένων, ειδικά όταν το άσθμα του δεν ελέγχεται.

Περισσότερες πληροφορίες για την παραπάνω μελέτη μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκπαιδευτικά βίντεο για την χρήση των διαφόρων συσκευών εισπνεομένων μπορείτε να βρείτε εδώ.

5/5 - (4 votes)
Print Friendly, PDF & Email