Νέο χάπι για το άσθμα

Έπρεπε να περάσουν 29 χρόνια για να εμφανιστεί χάπι για την αντιμετώπιση του άσθματος

Σε μία πρόσφατη μελέτη ,βρέθηκε ότι η ουσία Φεβιπιπράντη (ανταγωνιστής του υποδοχέα της προσταγλανδίνης D2) ελαττώνει σημαντικά τα συμπτώματα του άσθματος, βελτιώνει την πνευμονική λειτουργία και ελαττώνει τη φλεγμονή των αεραγωγών. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία Novartis, από το Βρετανικό ινστιτούτο έρευνας  (NIHR) και την Ευρωπαική Ένωση (AirPROM) και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Respiratory Medicine.

Στη μελέτη πήραν μέρος 61 άτομα. Σε μια ομάδα (30 άτομα) δόθηκαν 225mg Φεβιπιπράντη  2 φορές την ημέρα για 12 εβδομάδες και στους υπόλοιπους δόθηκε εικονικό φάρμακο. Τόσο η Φεβιπιπράντη, όσο και το εικονικό φάρμακο προστέθηκαν στην αντιασθματική θεραπεία που ήδη λάμβαναν οι ασθενείς.

Ο σχεδιασμός της μελέτης έγινε έτσι ώστε να εξεταστεί αν το φάρμακο έχει επίδραση στην αλλεργική φλεγμονή των αεραγωγών με τη μέτρηση των ηωσινοφίλων στα πτύελα. Τα ηωσινόφιλα στα πτύελα χρησιμοποιούνται ως δείκτης της ηωσινοφιλικής φλεγμονής και κατ επέκταση της βαρύτητας του άσθματος. Το ποσοστό των ηωσινοφίλων στα πτύελα των ατόμων με μέτριο-σοβαρό επίμονο άσθμα κυμαίνεται γύρω στο 5%, ενώ των ατόμων που δεν έχουν άσθμα είναι λιγότερο από 1%. Τα ηωσινόφιλα στα πτύελα των ασθματικών της μελέτης ελαττώθηκαν από 5,4 σε 1,1% μέσα σε 12 εβδομάδες αγωγής με Φεβιπιπράντη.

Το ενδιαφέρον με τη μελέτη είναι ότι εκτός από τα ηωσινόφιλα, παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση των συμπτωμάτων, της αναπνευστικής λειτουργίας αλλά και της ακτινολογικής εικόνας του τοιχώματος των αεραγωγών στις αξονικές τομογραφίες που ελήφθησαν.

To φάρμακο παρουσίασε επίσης ένα καλό profil ασφάλειας χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές πρόκειται για μια νέα πολλά υποσχόμενη θεραπεία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ελάττωση των εξάρσεων του άσθματος, στην πρόληψη των εισαγωγών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με άσθμα.

Πηγές:

Sherif Gonem, Rachid Berair, Amisha Singapuri, Ruth Hartley, Marie F M Laurencin, Gerald Bacher, Björn Holzhauer, Michelle Bourne, Vijay Mistry, Ian D Pavord, Adel H Mansur, Andrew J Wardlaw, Salman H Siddiqui, Richard A Kay, Christopher E Brightling. Fevipiprant, a prostaglandin D2 receptor 2 antagonist, in patients with persistent eosinophilic asthma: a single-centre, randomised, double-blind, parallel-group, placebo-controlled trialThe Lancet Respiratory Medicine, 2016; DOI:10.1016/S2213-2600(16)30179-5

3.8/5 - (6 votes)
Print Friendly, PDF & Email