Που οφείλεται η αύξηση της τροφική αλλεργίας? Φταίει το δέρμα?

Πρώιμη έκθεση σε τροφικά αλλεργιογόνα μέσω διαταραγμένου δερματικού φραγμού μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση τροφικής αλλεργίας. Αυτή η θεωρία αποκτά ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές μετά από μια πρόσφατη μελέτη η οποία βρήκε ότι ο επιπολασμός  της τροφικής αλλεργίας αυξάνεται αν ένα παιδί είχε λοίμωξη του δέρματος ή ατοπικό έκζεμα κατά το πρώτο έτος της ζωής του.

Η τροφική αλλεργία αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και αποτελεί το δεύτερο κύμα της αλλεργικής επιδημίας του 21ου αιώνα. Για την αύξηση των αλλεργιών μπορείτε να διαβάσετε εδώ και για την τροφική αλλεργία στα παιδιά μπορείτε να δείτε εδώ .

Η βασική θεωρία για την αύξηση των αλλεργιών στις δυτικές κοινωνίες είναι η «υπόθεση της υγιεινής» όπου ισχυρίζεται ότι η πρώιμη έκθεση σε μικροβιακούς παράγοντες ελαττώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης αλλεργίας Όμως σε ένα πρόσφατο τεύχος του περιοδικού Allergy and Asthma Proceedings φαίνεται ότι η τροφική αλλεργία έχει λιγότερο προφανείς συσχετίσεις με παράγοντες που συσχετίζονται με την υγιεινή. Ενώ η θεωρία της υγιεινής έχει επιβεβαιωθεί (σε διάφορες εκδοχές) στις αναπνευστικές αλλεργίες και στο άσθμα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στην τροφική αλλεργία.

Τα αποτελέσματά της μελέτης υποστηρίζουν ότι η αύξηση του αριθμού των αδελφών σε μια οικογένεια είναι προστατευτική για την εμφάνιση τροφικής αλλεργίας. Η συσχέτιση όμως της τροφικής αλλεργίας με πρώιμη λοίμωξη του δέρματος και εμφάνιση βρεφικού εκζέματος, θα μπορούσε να φωτίσει τις γνώσεις μας για το πώς αναπτύσσονται οι τροφικές αλλεργίες. Τα ευρήματά της μελέτης υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η ευαισθητοποίηση στις τροφές ξεκινάει από την έκθεση μέσω του δέρματος. Αν αυτό ισχύει μπορούμε να σχεδιάσουμε μέτρα πρόληψης εστιάζοντας στην ακεραιότητα του δερματικού φραγμού.

Η μελέτη συμπεριέλαβε 1.359 συμμετέχοντες, από τη γέννηση έως 21 ετών, με ή χωρίς τροφικές αλλεργίες. Είναι βασισμένη σε οικογένειες και  περιλαμβάνει και τα αδέρφια, είτε αυτά έχουν, είτε δεν έχουν αλλεργίες.  Το παρόμοιο γενετικό υλικό των συμμετεχόντων βοήθησε τους συγγραφείς να αξιολογήσουν την επίδραση των διαφορετικών εκθέσεων στην τροφική αλλεργία καις το άσθμα. .

Η μελέτη διερεύνησε βασικούς παράγοντες υγιεινής σε συσχέτιση με τροφικές αλλεργίες και άσθμα, συμπεριλαμβάνοντας τη χρήση των αντιβιοτικών, το ιστορικό λοιμώξεων, τον αριθμό των αδελφών, την ύπαρξη κατοικίδιων ζώων, την ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση, την καισαρική τομή, το θηλασμός αλλά και τους παιδικούς σταθμούς.

Σχηματική παράσταση της εξέλιξης των ατοπικών νοσημάτων από την διαταραχή του δερματικού φραγμού και την αύξηση της ευαισθητοποίησης έως την ανάπτυξη ατοπικών νοσημάτων

Σχηματική παράσταση της εξέλιξης των ατοπικών νοσημάτων από τη διαταραχή του δερματικού φραγμού και την αύξηση της ευαισθητοποίησης έως την ανάπτυξη ατοπικών νοσημάτων

Περισσότερα για τη μελέτη αυτή μπορείτε να διαβάσετε εδώ

 

 

 

 

Πηγή

 

Ruchi S. Gupta, et al. Hygiene factors associated with childhood food allergy and asthma. Allergy and Asthma Proceedings, 2016; 37 (6): 140 DOI: 10.2500/aap.2016.37.3988

Rate this post
Print Friendly, PDF & Email