Κυτταροσκελετός από ινίδια ακτίνης (πράσινο). Με ι κόκκινο φαίνετα ο πυρήνας

cytoskeleton

Print Friendly, PDF & Email