Γιόγκα και άσθμα

Μία νέα εκτενής ανασκόπηση της βιβλιοθήκης Cochrane  καταλήγει ότι οι ασθενείς με άσθμα μπορούν να βελτιώσουν τα συμπτώματα και την ποιότητα της ζωής τους κάνοντας γιόγκα, αλλά οι ερευνητές δηλώνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα, για να πιστοποιηθούν με αυξημένης ποιότητας απόδειξη, τα παραπάνω αποτελέσματα.

Γιόγκα είναι μία δημοφιλής άσκηση του σώματος και του νου η οποία τυπικά περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από σωματικές και αναπνευστικές ασκήσεις, διαλογισμό και χαλάρωση. Σύμφωνα με το εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (NIH) 21 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ εξασκούνται στη γιόγκα

γιόγκα ελαττώνει τα συμπτώματα του άσθματος και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των ασθενών

H γιόγκα ελαττώνει τα συμπτώματα του άσθματος και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των ασθενών

Ενώ κάποιες παλαιότερες μελέτες είχαν προτείνει ότι η γιόγκα μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο άσθμα,  κάποιες άλλες είχαν δείξει ελάχιστη ή καθόλου βελτίωση.

Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν καλύτερα την επίδραση της γιόγκα στους ασθενείς με άσθμα οι ερευνητές ανασκόπησαν 15 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που περιλάμβαναν 1050 ενήλικες, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν ήπιο με μέτριο άσθμα.

10 από τις μελέτες αυτές αξιολογούσαν τις διάφορες στάσεις της γιόγκα, τις ασκήσεις και την αυτοσυγκέντρωση ενώ πέντε από αυτές ήταν επικεντρωμένες μόνο στις αναπνευστικές ασκήσεις.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες συνέχισαν να χρησιμοποιούν τη συνήθη αντιασθματική αγωγή τους κατά τη διάρκεια των μελετών η οποία κυμαίνονταν από δύο εβδομάδες έως τέσσερα χρόνια, ανάλογα με την κάθε μελέτη.

Το συμπέρασμα της συστηματικής αυτής ανασκόπησης ήταν ότι υπάρχει μέτρια ποιότητα απόδειξης ότι η γιόγκα ελαττώνει τα συμπτώματα του άσθματος και βελτιώνει συνολικά την ποιότητα της ζωής των ασθενών. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να τεκμηριωθεί βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας, καθώς οι διάφορες μελέτες έδειχναν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί κατά πόσον η γιόγκα μπορεί να ελαττώσει την ανάγκη λήψης φαρμάκων.

Οι μελετητές καταλήγουν ότι απαιτείται υψηλής ποιότητας απόδειξη πριν η συγκεκριμένη άσκηση να συνιστάται σαν επιπλέον θεραπευτική επιλογή στο άσθμα. Εξαιτίας της αμφιβολίας σχετικά με την επίδραση της γιόγκα στην πνευμονική λειτουργία και τη χρήση των αντιασθματικών φαρμάκων είναι σημαντικό οι άνθρωποι με άσθμα να συνεχίζουν να παίρνουν κανονικά τα φάρμακά τους ανεξάρτητα από την επιλογή τους ή όχι να κάνουν γιόγκα.

Πηγές:

Yoga for asthma, Zuyao Yang et al., Cochrane Library,
doi: 10.1002/14651858.CD010346.pub2, published online 27 April 2016.

 

Rate this post
Print Friendly, PDF & Email