Σχηματική παράσταση της εξέλιξης των ατοπικών νοσημάτων από την διαταραχή του δερματικού φραγμού και την αύξηση της ευαισθητοποίησης έως την ανάπτυξη ατοπικών νοσημάτων

εξέλιξη ατοπίας

Print Friendly, PDF & Email