Αλλεργία στα αντιπυρετικά-αναλγητικά αντιφλεγμονώδη

Πρόκειται σύντομα να δημοσιευθεί ένα άρθρο [Pérez-Alzate D, και συν, J Investig Allergol Clin Immunol 2017; Vol. 27(1)], που αφορά σε ασθενείς με ιστορικό φαρμακευτικής αλλεργίας στα αναλγητικά-αντιπυρετικά αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

Συνήθως οι αντιδράσεις στα αντιφλεγμονώδη δεν είναι αλλεργικής αιτιολογίας και προκαλούνται από τα περισσότερα αντιφλεγμονώδη με κύριο βέβαια εκπρόσωπο την ασπιρίνη. Αυτή η κλινική οντότητα λέγεται «(υπερ)ευαισθησία στην ασπιρίνη» και δεν υπάρχει κάποιος εργαστηριακός έλεγχος για σαφή διάγνωση. Παραταύτα η αλλεργία στα αντιφλεγμονώδη δεν μπορεί να αποκλεισθεί και τα τελευταία έτη έχουν γίνει καλά τυποποιημένα πρωτόκολλα για έλεγχο με δερματικές δοκιμασίες στο ιατρείο για την δικλοφενάκη και την παρακεταμόλη, αλλά και την μεταμιζόλη που δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα.

Οι μελετητές θέλησαν να διερευνήσουν κατά πόσο υπάρχει διασταυρούμενη αλλεργία σε περιπτώσεις ασθενών με δύο, ή περισσότερα, επεισόδια οξείας (σε λιγότερο από ώρα) γενικευμένης αντίδρασης/αναφυλαξίας. Προκειμένου να αποκλειστεί η ευαισθησία στην ασπιρίνη οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε δοκιμασία πρόκλησης, λαμβάνοντας δηλαδή ασπιρίνη υπό ιατρική επίβλεψη. Όσοι δεν αντέδρασαν προχώρησαν στο επόμενο στάδιο της διερεύνησης με κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ανάλογα με το ιστορικό: δερματική δοκιμασία για την δικλοφενάκη, την παρακεταμόλη και την μεταμιζόλη (για την οποία υπάρχει και εναλλακτική εργαστηριακή εξέταση), ή με δοκιμασία πρόκλησης για παράγωγα του αρυλ-προπιονικού οξέος (ναπροξένη και ιμπουπροφένη) και την σελεκοξίμπη.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν αλλεργικό μηχανισμό άμεσου τύπου, στην πλειοψηφία των περιστατικών. Παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει διασταυρούμενη αλλεργία μεταξύ των περισσοτέρων αντιφλεγμονωδών από τους 203 ασθενείς που μελετήθηκαν υπήρξαν 16 με αλλεργία σε 2 ή 3 φάρμακα. Να σημειωθεί πως εκτός από την ανοχή στην ασπιρίνη που τέθηκε ως κριτήριο για την μελέτη, οι ασθενείς ανέχονταν επίσης τα β-λακταμικά αντιβιοτικά, χωρίς πρόβλημα.

Το άρθρο αυτό εφιστά την προσοχή μας στο να είμαστε λίγο πιο φειδωλοί στον χαρακτηρισμό «ευαισθησία στην ασπιρίνη» και να χρησιμοποιούμε συχνότερα τα «αλλεργιολογικά τεστ» στη διερεύνηση φαρμακευτικής αλλεργίας σε αυτή την κατηγορία φαρμάκων, ειδικά αν κάποιος ανέχεται την ασπιρίνη.

5/5 - (2 votes)
Print Friendly, PDF & Email